Ofertes de treball

Convocatòries en curs

 

Convocatòria per a la provisió interina d'una plaça de coordinador tècnic de recursos humans i formació de borsa de treball

Model de sol·licitud

Edicte de la publicació de les Bases del procés al BOPB

 

Convocatòria Procés de selecció personal tècnic/a auxiliar de biblioteca

Model de sol·licitud

Edicte de la publicació de les Bases del procés al BOPB

 

Contractació urgent Tècnic/a de Secretaria -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Acta informe final contractació Tècnic/a de Secretaria

Acta revisió prova català -Procés selecció MUTP-

Acta prova de català i fase entrevista Tècnic/a de Secretaria

Decret 1206/2021 relació provisional d'admesos i exclosos i data prova de català contractació urgent Tècnic/a de Secretaria -laboral temporal- Subvenció SOC-MUTP

Decret 1040/2021 criteris selecció contractació urgent Tècnic/a de Secretaria -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Model de sol·licitud

 

Contractació urgent Tècnic/a de Via Pública -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Acta informe final contractació Tècnic/a de Via Pública

Acta prova català i fase entrevista Tècnic/a de Via Pública

Decret 1205/2021 llista admesos i exclosos i data prova de català contractació urgent Tècnic/a de Via Pública -laboral temporal- Subvenció SOC-MUTP

Decret 1065/2021 criteris selecció contractació urgent Tècnic/a de Via Pública -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Model de sol·licitud

 

Convocatòries finalitzades

 

Contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Departament de Promoció Econòmica -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Informe de contractació urgent auxiliar administratiu/va

Acta resposta al·legacions contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Departament de Promoció Econòmica

Informe de contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Departament de Promoció Econòmica

Acta prova de català i entrevistes auxiliar administratiu/va

Decret 2021-1152 Relació Provisional Exclosos- Admnistratiu

Decret 1034/2021 criteris selecció contractació urgent auxiliar administratiu/va pel Dept. Promoció Econòmica "Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral" 2021

Model de sol·licitud

 

Contractació urgent de 5 peons d'obres -laboral temporal- (Subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP))

Informe contractació urgent 5 peons d'obres "Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral" 2021

Acta prova de català i entrevistes peons

Decret 2021-1153 Relació Provisional Exclosos Peons Obres i Serveis

Decret 1066/2021 criteris selecció contractació urgent 5 peons d'obres "Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral" 2021

Model de sol·licitud

 

Contractació en pràctiques de 3 joves beneficiaris del programa de garantia juvenil

Acta informe contractació arxiver/a

Acta informe contractació tècnic/a comunicació

Acta informe contractació tècnic/a salut pública

Informe de contractació -procés selecció 3 joves beneficiaris/àries del programa de garantia juvenil 

Decret Aprovació Bases Procés de selecció de Joves en pràctiques 2021

Contractació urgent auxiliar administratiu/va per a Departaments de Secretaria i Cultura en el marc del programa “Pla de Reactivació de l’Ocupació” 2021 (Data límit: 10-6-2021)

Informe de contractació auxiliar administratiu/va "Pla de Reactivació de l'Ocupació" 2021

Decret 873/2021 llista admesos/admeses auxiliar administratiu/va "Pla de Reactivació de l'Ocupació" 2021

Decret 815/2021 contractació urgent auxiliar administratiu/va "Pla de Reactivació de l'Ocupació" 2021

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Interna

Acta tribunal procés selecció d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Internal

Edicte admesos, tribunals i data de proves procés de selecció d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Interna

Convocatòria i bases d'una plaça de mestra d'educació infantil del Patronat Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui mitjançant torn de Promoció Interna

Model de sol·licitud

Publicació al DOGC edicte aprovació convocatòria i bases que han de regir la provisió, mitjançant el sistema de concurs-oposició de promoció interna, d'una plaça de mestre/a d'educació infantil del Patronat Municipal Llars d'Infants

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Edicte constitució borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta final concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta 3 concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta 2 concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Acta 1 concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Edicte amb la publicació de la correcció errada material relació de persones admeses, excloses, tribunals i dates de proves del concurs-oposició per a la formació d’una borsa de treball de personal administratiu

Edicte amb la relació de persones admeses, excloses, tribunals i dates de proves concurs-oposició per a formació de borsa de treball de personal administratiu per a l'Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui

Edicte amb convocatòria i bases formació d’una borsa de treball de personal administratiu, grup de classificació C1.  Presentació de sol·licituds del 2 al 22 de febrer de 2021.

Model de sol·licitud

 

 

 

Convocatòria pla d'ocupació "Reactivació Ocupació" DIBA 2021 (1 plaça d'agent cívic/a)

Informe de contractació pla d'ocupació "Reactivació Ocupació" DIBA 2021 (1 plaça d'agent cívic/a)

Decret 510/2021 amb la llista d'admesos, tribunals i data proves selectives plaça agent cívic/a

Decret 417/2021 informació convocatòria i criteris selecció plaça agent cívic/a

Instància sol·licitud agent cívic/a

 

Convocatòria programa ocupacional "Treball als Barris" 2020 (10 peons d'obres i serveis)

Informe de contractació 10 peons d'obres i serveis programa ocupacional "Treball als Barris" 2020

Decret 356/2021 criteris selecció peons d'obres i serveis programa ocupacional "Treball als Barris" 2020

 

Convocatòria procés de selecció urgent de coordinador/a de Pla Educatiu d’Entorn

Informe de contractació urgent coordinador/a de Pla Educatiu d'Entorn

Decret 342/2021 Llista admesos, tribunal i data entrevistes selecció coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn

Decret 245/2021 Aprovació criteris selecció coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn

Instància sol·licitud coordinador/a Pla Educatiu d'Entorn

 

 

Procés de selecció 4 auxiliars de la llar, pla d'ocupació subvencionat en el programa Treball als Barris 2020

Informe contractació 4 auxiliars de la llar

Decret 102/2021 Aprovació criteris de selecció 4 auxiliars de la llar dins el pla d'ocupació subvencionat en el programa Treball als Barris 2020

 

Convocatòria i bases concurs-oposició lliure per cobrir dues places d'agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Edicte constitució borsa treball agents Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Acta final 26 de gener resultat concurs-oposició lliure per cobrir dues places d'agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Acta constitució i classificació tribunal classificador resultat proves físiques i dates proves psicotècniques i entrevistes complementàries concurs-oposició 2 places agent Policia Local

Acta constitució i classificació tribunal classificador resultat prova teòrica cultural i data proves físiques concurs-oposició per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Acta constitució i classificació tribunal classificador, data prova teòrica-cultural, concurs-oposició per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Edicte amb la llista d'admesos, tribunals i data proves concurs-oposició per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Convocatòria i bases concurs-oposició lliure per cobrir dues places d'agent de la Policia Local

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Edicte amb la constitució de la borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Acta final borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Acta 2 Prova pràctica borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Acta 1 Prova català borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Edicte amb la llista d'admesos, composició del Tribunal i data de proves  concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'operaris/es de neteja viària

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Edicte amb la constitució de la borsa de treball d'auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Acta constitució borsa treball d'auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Acta 2 amb el resultat de la prova pràctica concurs-oposició formació borsa treball auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Diligència de subsanació Acta 1 resultat prova teòrica concurs-oposició formació borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Acta 1 amb el resultat de la prova teòrica concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes 

Edicte amb la llista d'admesos, composició del Tribunal i data de proves concurs-oposició per constituir una borsa de treball d’auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Edicte amb la convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball d'auxiliars tècnics de cultura, joventut i festes

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Edicte amb la constitució de la borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Acta revisió reclamacions Tribunal Qualificador de les proves procés selecció per constituir borsa de treball peons obres i serveis (Brigada)

Acta final concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Acta 2 Resultat prova pràctica concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Acta amb el resultat de la prova de català concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Edicte amb la relació provisional d'admesos, exclosos, tribunals i dates proves concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Edicte amb la convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis, adscrita a la Brigada Municipal

Model de sol·licitud

 

Convocatòria i bases concurs-oposició per a la formació d'una borsa de treball de personal de neteja d'edificis i instal·lacions municipals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatòria mitjançant concurs de mèrits de dues places d'agent interí de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Acta final resultat procés concurs de mèrits dues places agent interí Policia Local

Decret 848-2020: Llistat d'admesos, tribunal i data de proves concurs de mèrits dues places agent interí Policia Local

Decret 761-2020: convocatòria mitjançant concurs de mèrits de dues places d'agent interí de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Model sol·licitud

 

Convocatòria Borsa Treball educadores infantils per al Patronat Municipal Llars d'Infants de Santa Margarida de Montbui

Acta concurs-oposició borsa de treball educadores infantils per a les llars d'infants municipals

Edicte admesos, tribunal i data de proves borsa de treball educadores infantils per a les llars d'infants municipals

Edicte bases convocatòria Borsa Treball educadores infantils per al Patronat Municipal Llars d'Infants

Edicte actualització dates presentació sol·licituds per represa dels terminis administratius

Model instància (inclou informació útil)

Pagament dels drets d'examen

 

Convocatòria provisió lloc de treball gerent empresa municipal Montbui Activa SL 

 
 

Instància per participar procés selecció gerent empresa municipal Montbui Activa SL

 

Convocatòria programa ocupacional "Treball als Barris" 2019 (10 peons d'obres i serveis)

Informe selecció 10 peons d'obres i serveis programa "Treball als Barris" 2019

Decret 637/2020 amb l'aprovació dels requisits i dels criteris de selecció de 10 peons d'obres i serveis programa "Treball als Barris" 2019

 

Convocatòria selecció 2 auxiliars de la llar programa complementari per a la garantia del benestar social 2020

Informe contractació 2 auxiliars de la llar

Decret 678/2020 aprovació criteris selecció 2 auxiliars de la llar

Instància

 

Contractació laboral assistent infantil per a les Llars d'Infants per substitució de baixa de malaltia

Acta final constitució i valoració mèrits Contractació laboral temporal assistent infantil

Acta constitució i valoració mèrits Contractació laboral temporal assistent infantil

Edicte amb les bases de contractació laboral assistent infantil per a les Llars d'Infants per a substitució de baixa de malaltia

Model sol·licitud

 

Convocatòria Pla d'Ocupació subvencionat per Diputació de Barcelona-programa complementari (2 peons d'obres i serveis)

Decret 120/2020 amb l'aprovació dels requisits i dels criteris de selecció de dos peons d'obres i serveis en un Pla d'Ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona (programa complementari)

Model instància peó obres i serveis

Informe contractació 2 peons d'obres i serveis en un Pla d'Ocupació subvencionat per la Diputació de Barcelona (programa complementari)

 

Convocatòria Pla d'Ocupació Treball als Barris (4 auxiliars de la llar)

Informe contractació 4 auxiliars Pla d'Ocupació Treball als Barris

Decret 53/2020 Requisits i criteris selecció contractació de 4 auxiliars de la llar, Pla d’Ocupació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa Treball als Barris, 2019

 

Selecció Agent interí Policia Local (màxima urgència)

Acta final selecció agent Policia Local interí (màxima urgència)

Decret 1596/2019 Llista admesos/exclosos, composició tribunal i data proves selecció agent Policia Local interí (màxima urgència)

Decret 1566/2019 amb l'Aprovació de les Bases de selecció per a un agent de Policia Local interí (màxima urgència)

Model sol·licitud

 

Convocatòria procés de selecció urgent monitor d’activitats esportives per substituir temporalment al titular de la plaça

Acta final selecció urgent monitor d'activitats esportives per substitutir temporalment al titular de la plaça

Acta prova català procés selecció urgent monitor d'activitats esportives per substituir temporalment al titular de la plaça

Decret 1435/2019 amb llista provisional admesos selecció urgent monitor/a activitats esportives (substitució temporal del titular de la plaça); tribunal i data proves selecció

Decret 1358/2019 rectificació bases procés de selecció urgent monitor/a d'activitats esportives

Edicte aprovació Decret bases procés de selecció urgent monitor/a d'activitats esportives

Model sol·licitud

 

Convocatòria i bases formació borsa de treball Auxiliar Administratiu per cobrir temporalment vacants, substitucions o necessitats de personal

Decret 1508/2019 Aprovació constitució Borsa de treball Auxiliars Administratius

Acta final concurs oposició formació Borsa Auxiliars Administratius

Puntuacions fase concurs formació Borsa Auxiliars Administratius

Acta Tribunal proves celebrades el 20 de novembre concurs oposició formació Borsa Auxiliars Administratius

Acta amb el resultat de la prova de català procés formació borsa de treball Aux. Administratiu

Edicte admesos, tribunals i dates de proves formació borsa de treball Auxiliar Administratiu per cobrir temporalment vacants, substitucions o necessitats de personal

Edicte convocatòria i bases formació borsa de treball Auxiliar Administratiu

Model sol·licitud (inclou informació útil)

 

Contractació en pràctiques de 3 joves beneficiaris del programa de garanties juvenils

Acta procés de selecció de tres joves beneficiaris del programa de Garanties Juvenils (2019)

Decret aprovació bases procés selecció de tres joves beneficiaris del programa de Garanties Juvenils (convocatòria 2019)

 

Concurs oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local

 

Acta final Tribunal concurs-oposició una plaça agent Policia Local (funcionari)

Acta 2 i Annex concurs-oposició una plaça agent Policia Local (funcionari)                

Acta 1 i Annex concurs-oposició una plaça agent Policia Local (funcionari)

Edicte admesos, tribunals i data de proves concurs-oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Edicte modificació bases de la convocatòria concurs-oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui (nou període de sol·licituds: del 3 al 13 de juny)

Model de sol·licitud convocatòria d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

Edicte, Bases i convocatòria concurs-oposició per a la provisió d'una Plaça d'Agent de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui

 

Convocatòria Pla d'Ocupació Treball als Barris (10 places de peons)

Quadre selecció peons

Decret aprovació criteris selecció

 

C onvocatòria Pla d'Ocupació Local (4 places auxiliar de la llar).

Quadre selecció auxiliars

Decret aprovació criteris selecció

Model instància

 

C onvocatòria i bases formació borsa de treball per cobrir temporalment vacants i/o absències del lloc de treball, de caire laboral, d'Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial)

Acta tribunal concurs-oposició per configurar Borsa de Treball Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial)

Edicte admesos, composició de tribunals i dates de celebració de les proves per configurar Borsa de Treball Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial)

Edicte, Bases proves selectives i concurs oposició per a la formació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants i/o absències del lloc de treball, de caire laboral, d'Enginyer Tècnic Municipal (temps parcial) 

Model instància (inclou informació útil)

 

Selecció tècnic/a d'acompanyament turístic per al Punt d'Informació Turística de La Tossa de Montbui

Acta procés de selecció tècnic/a d'acompanyament turístic per al Punt d'Informació Turística de La Tossa de Montbui (Subvencionat per la Dip. de Barcelona)

Decret Bases contractació urgent tècnic/a d'acompanyament turístic per al Punt d'Informació Turística de La Tossa de Montbui

 

Selecció dues places funcionari interí Agent de Policia Local amb caràcter d'urgència i per un període màxim de 3 mesos

Acta Comissió avaluadora

Convocatòria i bases de dues places de funcionari interí d'Agent de Policia Local amb caràcter d'urgència i per un període màxim de 3 mesos

 

 

Selecció procés urgent tècnic de suport Cultura, Joventut i Festes

Acta procés de selecció

Decret aprovació bases procés selecció urgent tècnic de suport Cultura, Joventut i Festes

 

Selecció "Treball als Barris 2018"

Acta procés de selecció programa Treball als Barris 2018

Decret aprovació criteris de selecció

 

Convocatòria i bases d'una plaça de funcionari interí d'Agent de Policia Local amb caràcter d'urgència i per un període màxim de 3 mesos

Acta Comissió avaluadora

Edicte aprovació convo Retallar catòria i bases

Model instància (inclou informació útil)

 

Convocatòria i bases formació borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Cultura, Joventut i Festes

Acta tribunal formació borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Cultura, Joventut i Festes

Edicte admesos, tribunal i data proves formació borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Cultura, Joventut i Festes

Edicte i bases

Model de sol·licitud

 

Convocatòria Plaça Sergent Policia Local (Promoció Interna)

Acta 2 Sergent Policia Local

Acta 1 Sergent Policia Local

Edicte admesos, tribunals i dates de proves Plaça Sergent Policia Local (Promoció Interna)

Bases de la convocatòria

Model de sol·licitud

Edicte referència publicació bases i termini sol·licituds

 

Convocatòria formació borsa treball Conserges d'escola

Acta 2 tribunal qualificador 13-7-2018 borsa de treball places conserge d'escola

Acta tribunal qualificador 12-7-2018 borsa de treball places conserge d'escola

Bases de la convocatòria

Edicte admesos, tribunals, data i lloc proves formació borsa de treball conserges escola

Bases de la convocatòria

Model de sol·licitud i informació

Modificació bases i ampliació termini presentació sol·licituds

 

Contractació laboral-temporal curs 2018-2019 educador/a per a Llars d'Infants

Acta final contractació educadora

Acta 1: Constitució comissió avaluadora i valoració de mèrits -Contractació temporal educadora infantil curs 2018-2019- Patronat Llar d'Infants

Edicte procés contractació

Model sol·licituds

 

 

Recull històric de convocatòries de personal

Per conèixer el recull històric de convocatòries de personal de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui seguiu l'enllaç següent enllaç: Resultats de les convocatòries de personal

Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:02
Darrera actualització: 08.10.2021 | 10:02