Participació en ordenances i reglaments

Consultes públiques segons la llei 39/2015

La llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC),impulsa formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i reglaments municipals. En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament, s'ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per a la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

També específica que sense prejudici d'aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l'Administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió.

 

Consultes públiques -Participació en ordenances i Reglaments

Any 2023

Exp. 857/2022 Projecte de modificació de l'Ordenança Municipal sobre Benestar Animal

Anunci procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació de l'Ordenança Municipal sobre Benestar Animal

Digues la teva clicant AQUÍ

 

Exp. 383/2023 Projecte de modificació del Reglament de Barems Prestacions Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Anunci projecte modificació del Reglament de Barems Prestacions Socials de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Digues la teva clicant AQUÍ

Darrera actualització: 24.02.2023 | 15:03
Darrera actualització: 24.02.2023 | 15:03