Informació pública

En aquest espai trobareu aquells documents d'interès per a la ciutadania i també els projectes sotmesos a informació pública, i que també trobareu, paral·lelament, exposats durant el període de temps hàbil en el Tauler Electrònic de l'Ajuntament.

Anunci matrícula de quotes nacionals de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'any 2020, comprensiva dels subjectes passius per quota nacional que hi tenen la seva adreça fiscal (més informació a https://orgt.diba.cat/es)

Anunci de cobrament IAE rebuts 2020

Edicte informació pública exp 1013/2020 llicència obres menors magatzem agrícola parcel·la 71 polígon 6

 

 

 

Darrera actualització: 10.09.2020 | 14:36
Darrera actualització: 10.09.2020 | 14:36