Informació pública

En aquest espai trobareu aquells documents d'interès per a la ciutadania i també els projectes sotmesos a informació pública.

 

Informació pública Exp. 647/2023 Modificació puntual  per a la correcció de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial urbanístic “Els Plans de la Tossa”

Edicte aprovació inicial modificació puntual per a la correcció de les Normes Urbanístiques del PP urbanístic "Els Plans de la Tossa"

Memòria justificativa informes Arquitecte

Publicació en el BOP

Publicació en el Diari ARA

 

Informació pública Exp. 159/2023 Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per realitzar un parc fotovoltaic

Projecte

 

Informació pública Exp. 1554/2022 Projecte de Llicència Ambiental d'una fàbrica de ribera i curtició de pell NOVICUIR GREEN SL

Projecte

Plànols

 

Informació pública Exp. 1567/2022 Llicència d'obres majors consistent en un ús/obra provisional per a la contrucció d'un col·lector residual industrial d'adoberia i retorns d'aigües regenerades en sòl urbanitzable (zona ARE) promogut per IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL

Edicte 8-3-2023

Memòria

Annex I - Separata SU

Annex II - Projecte general

Annex Pressupost

Addenda justificativa

 

Informació pública Exp. 75/2023 Projecte d’actuació específica per a la construcció d’un col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades, promogut per IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, SL

Edicte publicat en data 14-2-2023

Memòria PAE separata 2

Estudi Impacte integració paisatgística

Projecte

 

Informació pública Exp. 1248/2021 Projecte d'interconnexió dels nuclis del Coll del Guix i El Saió a la xarxa d'abastament d'aigua

Edicte publicat en data 9-3-2022

Tota la informació detallada sobre el projecte

Projecte complert Interconnexió Coll Guix-Saió xarxa abastament aigua

 

Informació pública Exp. 1025/2020 Projecte Bàsic i Executiu de Reforma del Nucli Històric Carrer i Plaça Major

Projecte Bàsic i Executiu de Reforma del Nucli Històric Carrer i Plaça Major

Edicte del projecte

 

Informació pública Exp. 1575/2021 Llicència Ambiental d’Annex II d’una activitat de fabricació de cartró ondulat a les parcel·les 4 i 5 del Polígon Industrial.

Projecte activitat de fabricació de cartró ondulat a les parcel·les 4 i 5 del Polígon Industrial

Plànols del projecte

 

Informació pública Exp. 1086/2021 projecte remodelació de l’aparcament del C/Anselm Clavé entre la Plaça de la Sort i l’edifici de serveis municipals

Exp. 1086/2021 Projecte remodelació de l'aparcament del carrer Anselm Clavé entre la Plaça de la Sort i l'edifici de serveis municipals

 

Informació pública Exp. 1392/2021 projecte vial per a vianants i bicicletes entre deixalleria municipal i el camp de la Sort al Nucli Antic

Exp. 1392/2021 Projecte vial per a vianants i bicicletes entre la deixalleria municipal i el camp de la Sort del Nucli Antic

 

Informació pública anunci exp 202/2021 Projecte d'execució construcció estació de servei amb zona de rentat de vehicles carrer Còrdova 2-4

Exp. 202/2021 Projecte estació de servei amb zona de rentat de vehicles carrer Còrdova 2-4

Anunci publicació

 

Informació pública anunci exp 508/2021 exposició pública matrícula de l'Impost sobre activitats econòmiques per a l’any 2021

Consulteu també ANUNCI

Seu electrònica ORGT

 

Informació pública projecte executiu instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al Complex Esportiu Mont-aQua de Santa Margarida de Montbuia

Aprovació inicial projecte executiu Instal·lació Fotovoltaica d’autoconsum a la Biblioteca Mont-Àgora (Santa Margarida De Montbui). Exp. 1499/2020-G

 

Informació pública relació de béns i drets afectats per l'execució de les obres del projecte PC-NB-15065 dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

EDICTE de 12 de febrer de 2021, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte: Projecte: PC-NB-15065 “Millora general. Nova carretera. Nou accés a Igualada sud des de la C-37, al PK 64+400. Tram: Vilanova del Camí-Igualada”, dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

Informació pública expropiació forçosa relació de béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte PC-NB-15065 dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

TES/2021, de 14 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte: PC-NB-15065, dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

Plànols expropiació projecte PC-NB-15065 "Millora general nova carretera. Nou accés a Igualada sud des de la C-37 al PK 64+400. Tram Vilanova del Camí-Igualada, dels termes de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

 

Mapa de capacitat acústica de Santa Margarida de Montbui

Mapa de capacitat acústica de Santa Margarida de Montbui

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 20.06.2023 | 10:03
Darrera actualització: 20.06.2023 | 10:03