Informació pública

En aquest espai trobareu aquells documents d'interès per a la ciutadania i també els projectes sotmesos a informació pública, i que també trobareu, paral·lelament, exposats durant el període de temps hàbil en el Tauler Electrònic de l'Ajuntament.

Anunci matrícula de quotes nacionals de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'any 2020, comprensiva dels subjectes passius per quota nacional que hi tenen la seva adreça fiscal (més informació a https://orgt.diba.cat/es)

 

 

Darrera actualització: 09.06.2020 | 12:37
Darrera actualització: 09.06.2020 | 12:37