Pla de mesures antifrau

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, preveu l'adopció de totes les mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió Europea, i per vetllar perquè la utilització dels Fons Next Generation s'ajusti a dret, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui està compromès amb la lluita contra aquestes pràctiques, i ho porta a efecte mitjançant un robust sistema orientat a prevenir, detectar, corregir i perseguir el frau o qualsevol altra actuació que s'allunyi d'un comportament ètic en l'ús dels fons públics, així com també a corregir el seu impacte, en cas que es produeixi.

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar en la sessió ordinària del Ple del 28 de juliol de 2022, per unanimitat, el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i els seus ens depenents (Patronat Llars d'Infants, Consorci La Tossa i Montbui SL, una normativa que exigeix la Unió Europea als municipis beneficiaris dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).

D'igual manera, l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar en el ple ordinari del passat 26 de maig de 2022 una declaració institucional en què l'Ajuntament montbuienc es compromet a vetllar per tal que els/les empleats/es públics de l’Ajuntament assumeixin el compromís de lluita contra el frau, i també assumeixin com a deures el fet de “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar d'acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat,accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes”.

En aquest apartat s'adjunten els següents documents i enllaços:

  • Certificat aprovació i contingut del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i els seus ens depenents (Patronat Llars d'Infants, Consorci La Tossa i Montbui SL).
  • Certificació d'aprovació i contingut de la moció de la declaració contra el frau i la transparència
  • Enllaç a la Plataforma de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) per la comunicació d’informació sobre fraus i/o irregularitats que afectin a fons europeus.
  • Enllaç a la bústia de denúncies anònimes de l’Agència Antifrau de Catalunya, Canal telemàtic segur per presentar denúncies de manera anònima. 

 

D'igual manera, el ple ordinari del passat dijous 26 de gener de 2023 va aprovar inicialment el Codi Ètic i de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i dels seus ens depenents.

Podeu consultar l'edicte d'aprovació inicial i també l'Annex del Codi Ètic i de Conducta dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i els seus ens depenents

Darrera actualització: 13.02.2023 | 11:51
Darrera actualització: 13.02.2023 | 11:51