Informació pública

En aquest espai trobareu aquells documents d'interès per a la ciutadania i també els projectes sotmesos a informació pública. 

Informació pública relació de béns i drets afectats per l'execució de les obres del projecte PC-NB-15065 dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

EDICTE de 12 de febrer de 2021, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte: Projecte: PC-NB-15065 “Millora general. Nova carretera. Nou accés a Igualada sud des de la C-37, al PK 64+400. Tram: Vilanova del Camí-Igualada”, dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

Informació pública expropiació forçosa relació de béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte PC-NB-15065 dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

TES/2021, de 14 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte: PC-NB-15065, dels termes municipals de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

Plànols expropiació projecte PC-NB-15065 "Millora general nova carretera. Nou accés a Igualada sud des de la C-37 al PK 64+400. Tram Vilanova del Camí-Igualada, dels termes de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada

 

Mapa de capacitat acústica de Santa Margarida de Montbui

Mapa de capacitat acústica de Santa Margarida de Montbui

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.02.2021 | 12:42
Darrera actualització: 22.02.2021 | 12:42