Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui-Registre de documents i horari d'atenció a la ciutadania

  L'horari ordinari de registre presencial és de dilluns a dijous de 9 a 18 hores i els divendres de 9 a 15 hores.

  L'horari d'estiu (de l'1 de juliol al 15 de setembre) de registre presencial és de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores

  Telèfon: 938034735

           Fax: 938052345

          Correu electrònic: ajuntament@montbui.cat

          Adreça: Carretera de Valls, 57

 

 • Secretaria  

     Consultes amb el Secretari (hores concertades)   

 

 • Secretaria (Padró d'habitants)

  Gestions relacionades amb el padró d'habitants (altes, baixes, defuncions, etc.).

  Horari d'atenció a la ciutadania:   Dilluns i dimecres de 9 a 18 hores. Dimarts, dijous i divendres de 9 a 15 hores

         

 • Secretaria-Serveis Administratius

     Tramitació d'expedients de guals i entrades de vehicles.   

     Tramitació de sol·licituds d’ocupació domini públic.

     Tramitació de sol·licituds del mercat municipal.

     Horari d'atenció a la ciutadania: De dilluns a divendres de 9 a 15 hores

 
 • Departament Econòmic:
  Registre de factures. Atenció al públic en la consulta de factures. Atenció al públic en l'àmbit dels tributs (períodes de pagament, canvis de domicili, assessorament, reclamacions, canvis de titularitat). Tramitació de reclamacions i altres expedients de recaptació. Tramitació d'expedients de manteniment de padrons (escombraries, taxa d'entrada de vehicles, taxa de manteniment de nínxols, etc.). Cobraments i pagaments per la caixa de l'Ajuntament. Tramitació de domiciliacions bancàries. Recepció i devolució d'avals.                     Horari d'atenció a la ciutadania: De dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 15 hores: dijous de 9 a 18 hores.                                           

 

 • Serveis Tècnics Municipals
  Obres públiques. Obres menors. Impost sobre béns immobles. Ocupació via pública. Dades cadastrals. Qualificacions urbanístiques. Compatibilitats urbanístiques. Disciplina urbanística.

  Horari d'atenció a la ciutadania:
  Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 15 hores.
  Dimecres de 9 a 18 hores.

 

 • Arquitecte Municipal

  L'horari d'atenció al públic de l'arquitecte municipal és dilluns/dimarts de 12 a 14 hores i els dimecres de 16 a 18 hores.

  Cal demanar hora prèviament. Telèfon: 938034735

   

 • Enginyer municipal

  L'horari d'atenció al públic és dimecres de 9 a 13 hores.

  Cal demanar hora prèviament.

   

  Telèfon: 938034735 
 
 • Enginyera Tècnica Municipal

  L'horari d'atenció al públic de l'enginyera tècnica és dilluns/dimarts de 12 a 14 hores.

  Cal demanar hora prèviament. Telèfon: 938034735

   

   

   

   

Carretera de Valls, 57 - 08710
Telèfon: 938034735
Adreça electrònica: ajuntament@montbui.cat
Horari:  
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.02.2023 | 09:19