ROM: Reglament Orgànic Municipal

Reglament orgànic que regula l’organització i el funcionament de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i els seus diferents òrgans, el seu regim jurídic i l'estatut dels Regidors i Regidores, d’acord amb la Constitució i les Lleis, i segons la potestat que li atorga a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
 

Darrera actualització: 10.02.2017 | 11:28

Documents