Finestreta Única Empresarial (FUE)

La FUE


La Finestreta Única Empresarial és un servei online mitjançant el qual els Ajuntaments concentren la informació, les gestions i tràmits, serveis, i tota aquella altra informació que faciliti l'activitat econòmica de les empreses.

Dins del FUE podreu trobar els tràmits i gestions online que ofereixen els ajuntaments (a través de gestions i tràmits), la Generalitat i l'Estat (a través del Canal Empresa) i la informació oficial (ordenances, normatives,...) pròpia de l'ajuntament.

 

Tràmits associats amb la FUE Local

 

A continuació trobareu la relació de Tràmits online que ofereix l'Ajuntament dirigits a les empreses.

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Informe previ en matèria d'incendis

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació prèvia ambiental municipal

Llicència ambiental (Annex II)

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

 

També trobareu més informació en el servei CANAL EMPRESA

Canal Empresa és un servei impulsat des de la Generalitat de Catalunya, adreçat a les empreses i emprenedors per tal de facilitar les gestions i tràmits de les empreses de nova creació, empreses en fase de consolidació i empreses en creixement i expansió.

Quins serveis es poden trobar:

  • orientació sobre la creació d'activitats empresarials

  • assessorament sobre tràmits, constitució d'empreses, contractacions, ubicacions empresarials

  • informació sobre finançament i internacionalització

  • accés a tràmits i formularis

És un recurs més per tal de promoure el desenvolupament econòmic i el teixit productiu del territori. 

 

Darrera actualització: 22.05.2023 | 14:50
Darrera actualització: 22.05.2023 | 14:50