Ordenança Municipal reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant taules, marquesines, tendals i altres elements similars al servei d'establiments de restauració

La present Ordenança té per objecte la regulació de l’ocupació de la via pública mitjançant taules, marquesines, tendalls i altres elements similars al servei d’establiments de restauració. 

Darrera actualització: 18.05.2016 | 12:27