Ordenança Municipal -Modificada- reguladora de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'immobles inclosos en el projecte d'intervenció integral del barri de Sant Maure de Santa Margarida de Montbui

Les subvencions que regulen aquesta Ordenança tenen com a objecte finançar determinades actuacions de rehabilitació i equipament dels elements comuns dels
edificis incloses dins del projecte d'intervenció integral del barri de Sant Maure cofinançat per la Generalitat de Catalunya segons resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 31 de maig de 2006 en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles.

Darrera actualització: 18.05.2016 | 12:11