Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació (29-11-2002)

L’ordenança municipal imposa els paràmetres fonamentals de relació entre l’ajuntament i els operadors de telecomunicació per a la instal·lació
d’infrastructures de radiocomunicació. 

Darrera actualització: 18.05.2016 | 12:32