L'Ajuntament montbuienc va aprovar inicialment el Codi Ètic i de Conducta dels alts càrrecs municipals

Divendres, 3 de febrer de 2023

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar per unanimitat en el ple ordinari celebrat el passat dijous 26 de gener el Codi Ètic i de Conducta dels alts càrrecs municipals.

El document, que es va aprovar inicialment, té com a objectius establir els valors ètics i principis que han de regir el comportament i l’actuació dels/les regidors/res de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, així com del personal directiu, eventual o personal funcionari o laboral que ocupi funcions directives mitjançant lliure designació.

El Codi Ètic té com a àmbits d’actuació el mateix Ajuntament montbuienc i els seus ens depenents, tant el Consorci La Tossa, com el Patronat Llars d’Infants i l’empresa municipal Montbui Activa SL.

Amb l’aprovació d’aquest Codi Ètic, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui vol enfortir i renovar el seu compromís amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetlla per garantir la integritat i l’ètica institucional, juntament amb d’altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Darrera actualització: 3.02.2023 | 08:22