L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui aprova un pressupost consolidat de 9,5 millions d'euros

Divendres, 7 de gener de 2022 a les 12:30

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar el passat 23 de desembre, en ple extraordinari, un pressupost consolidat de 9,5 milions d’euros, dels quals 8,9 milions corresponen a l’Ajuntament, 450.000 al Patronat Llars d’Infants Municipals, 547.000 a la societat Montbui Activa SL i 13.150 al Consorci la Tossa de Montbui. 

El pressupost es va aprovar per majoria absoluta amb els vots favorables dels set regidors i regidores que formen l’equip de govern (els sis d’Ara Montbui i el regidor de Som Montbui-ERC), i els vots en contra dels sis regidors del PSC Montbui. 

Durant la presentació del pressupost, la regidora d’Hisenda i Recursos Humans, Jésica Arroyo, va remarcar que “a diferència de l’any anterior, el fet d’actualitzar les ordenances fiscals, i amb les subvencions concedides, hem pogut quadrar el pressupost amb menys complicació que no pas l’any anterior”. Arroyo va detallar que “amb relació als ingressos, podem veure un increment del capítol 1 —personal— en gairebé un 3 %, i també del capítol 7 —transferències de capital— a conseqüència de tenir subvencions d'1,8 milions d’euros.”

L’increment de les subvencions és un dels aspectes més remarcables dels comptes municipals. Jésica Arroyo va explicar que “som conscients de la dificultat de quadrar el pressupost per les limitacions que tenim en l'àmbit d’ingressos. Estem buscant solucions per generar aquesta capacitat econòmica a través del polígon, les subvencions i les ordenances fiscals”.

Pel que fa a l’apartat de despesa pressupostària, la regidora d’Hisenda i Recursos Humans va recordar que “podem preveure un increment del capítol 1 —personal— amb un 6,54 %. Això equival a un 2 % per a funcionaris i un 2 % pel personal laboral, de les seves retribucions que es marquen per llei. A més, hem dotat de partida una plaça de peó de deixalleria i també hem dotat la plaça de tècnic del Departament Econòmic”. 

Respecte al capítol 2 —béns corrents i serveis—, Jésica Arroyo va explicar que “des de l’inici del mandat hem fet un augment de les despeses ordinàries a la ciutadania per necessitat. Hem augmentat els contractes per tal de legalitzar situacions, i això ha suposat un increment del 2 %”.

Pel que fa al capítol 4 —transferències corrents—, la regidora d’Hisenda va especificar que “hem mantingut les subvencions nominatives a les entitats, malgrat que el compromís de l’equip de govern de cara a l’any que ve és elaborar unes bases de convocatòria de subvencions per poder garantir la igualtat d’oportunitats de totes les entitats”. 

Per la seva banda, el portaveu del grup socialista, Josep Palacios, va detallar el vot contrari del seu grup recordant que “són els pressupostos de l’equip de govern. Hem vist que aquest any sí que han posat les inversions que es faran durant l’any 2022, i que en aquest apartat les més importants, amb relació al nombre d’habitants, les faran al Nucli Antic. Hi ha partides que són producte d’una pujada d’impostos, a la qual vam votar en contra i, per ser coherents, votem en contra també del pressupost”.

L’alcalde montbuienc, Jesús Miguel Juárez, va agrair el clima de diàleg constructiu durant tot aquest punt i va tornar a convidar als regidors del grup socialista “a compartir amb nosaltres qualsevol iniciativa que tingueu i que penseu que pugui contribuir a millorar el pressupost”. 

Aprovades les xifres de persones empadronades a 1 de gener de 2021: 10.230
Durant el ple es va aprovar també la xifra de persones empadronades a Montbui a data 1 de gener de 2021, 10.230 persones, amb un lleuger descens respecte a les xifres de l'any anterior: 10.274.

Darrera actualització: 07.01.2022 | 12:20