L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui aprova l’actualització de les ordenances fiscals

Divendres, 5 de novembre de 2021 a les 08:25

L’Ajuntament montbuienc va aprovar dijous passat en ple extraordinari l’actualització de les ordenances fiscals corresponents a l’any 2022. L’equip de Govern format per Ara Montbui i Som Montbui-ERC va votar-hi a favor, mentre que el grup a l’oposició, el PSC Montbui, va votar-hi en contra. 

La regidora d’Hisenda i Recursos Humans, Jésica Arroyo, va explicar les principals modificacions, que afecten en total a vuit ordenances. Entre les novetats més destacades, cal remarcar que s’actualitza l’Impost sobre béns immobles, donat que és l’impost municipal més important i progressiu. El tipus impositiu passa del 0’571% al 0’605%.

També s’actualitza la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, amb una adequació de les tarifes d’un 7% per tal de cobrir un percentatge més alt del cost del servei.

L’actualització comporta, a més, la creació d’una tarifa nova pels habitatges fora del nucli urbà (masies i cases disseminades). S’inclou una reducció de la quota tributària per tots els habitatges per recollida domiciliària que facin ús de la deixalleria municipal i una altra reducció pels locals comercials i industrials que acreditin disposar d’un sistema de gestió de residus per empresa degudament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya, en funció de la fracció que s’acrediti que es gestiona per aquesta empresa.

Jésica Arroyo: “Vam detectar des del primer moment que teníem un problema amb els ingressos”
Segons va explicar la regidora d’Hisenda i Recursos Humans “el nostre compromís des que vam arribar al Govern en matèria econòmica ha estat el de sanejar, ser transparents i realistes, controlar els límits econòmics, posar-los al dia i actuar en les necessitats del nostre municipi. Hem fet un estudi exhaustiu dels ingressos de l’Ajuntament. Vam detectar des del primer moment que teníem un problema amb els ingressos”. En aquest context, Arroyo va recordar que en els últims 13 anys no s’han actualitzat les ordenances i això ha fet que ara "l’Ajuntament tingui un problema important per poder quadrar el seu pressupost". "És un problema greu, que condiciona la possibilitat de fer polítiques socials i prestar serveis bàsics per a un municipi de més de 10.000 habitants. No volem que la deixadesa en matèria econòmica dels darrers 13 anys ens passi factura. En els últims dos pressupostos hem fet mans i mànigues per quadrar els nombres reals", va manifestar.

La regidora va recordar que el problema amb els ingressos a l’Ajuntament montbuienc ve en part derivat de la mínima presència d’indústries en el municipi, “quelcom que estem revertint, amb empreses que s’instal·len al nostre polígon, i que a uns anys vista permetrà una millor salut econòmica per a la institució”.

Durant l’explicació d’aquest punt Arroyo va detallar la bateria d’actuacions realitzades durant els darrers anys, especialment en l’àmbit social i d’atenció a les persones, per tal de donar resposta a les necessitats. Segons la regidora “és una actualització que s’ha de fer per responsabilitat. És l’única manera de garantir uns serveis de qualitat a la ciutadania i també d’assegurar les accions en matèria social que hem dut a terme com les diferents convocatòries de beques per ajudar a les famílies i nombroses línies de suport realitzades, especialment en l’àmbit social, però també recolzant als sectors més afectats per la Covid-19”.

D'altra banda, Arroyo va explicar també que l’Ajuntament ha ampliat la plantilla en els darrers dos anys, “incloent disposar d’un secretari al 100 per 100 de jornada. Hem reforçat Brigada Municipal, Policia Local, departaments administratius i departaments tècnics. Hem reforçat el manteniment d’espais públics, i hem treballat per optimitzar una despesa que entenem com a clarament necessària si volem garantir serveis de qualitat per a tota la ciutadania de Montbui”. Així doncs, la responsable d’Hisenda i Recursos Humans es va posar a disposició de la ciutadania per explicar els motius que fonamenten aquesta decisió i va recordar que “durant anys, a Montbui, es van fer grans infraestructures i ara és el moment de pagar-ne el manteniment”.

Arroyo va recordar tota la bateria d'accions de gestió executades des de l’Ajuntament, que abraçaven des de diferents projectes endegats o ja finalitzats, fins i tot les actuacions realitzades a nivell intern de l’Ajuntament, on sobresurt que s’ha treballat de valent per posar al dia la contractació pública i l’economia municipal, la qual s’audita puntualment. 

Entre les novetats aprovades, cal remarcar que es fixa l’import màxim per pagaments en efectiu en 50 euros, per minimitzar al màxim aquest mitjà de pagament. També es redueix en un 50% la taxa per drets de participació en processos selectius i es crea la nova tarifa pel Servei de Finestreta Única.

Darrera actualització: 04.11.2021 | 22:30