Fins al 20 de juny, convocatòria dels ajuts municipals/beques d’escolarització pel curs 2022-2023

Dijous, 2 de de juny de 2022 a les 13:20

Entre els dies 1 i 20 de juny es poden demanar els ajuts municipals perquè les famílies montbuienques puguin fer front a les despeses econòmiques d'escolarització durant el curs 2022-2023.

Els ajuts subvencionables són: compra de llibres de text, compra de llicències digitals, quota de reutilització de llibres de text i compra del dispositiu Chromebook, sempre per a aquells alumnes matriculats en els centres públics d’educació primària i secundària del municipi.

També es pot optar als ajuts en la quota de material escolar (i llibres si fos el cas) en el cas dels alumnes d’educació infantil.

La sol·licitud d'aquesta beca es pot tramitar preferentment de forma telemàtica a través d'aquest enllaç, o amb cita prèvia trucant al telèfon 93 804 09 09.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents requisits: que l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut estigui matriculat en un centre educatiu de Santa Margarida de Montbui el curs escolar 2022-2023; estar empadronats en el municipi de Santa Margarida de Montbui; no superar el barem econòmic de renda per càpita mensual que s’estableix a les bases de la convocatòria; no ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge, i no percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixi totalment el cost de l’activitat o del servei.

Darrera actualització: 02.06.2022 | 13:14