Del 8 al 19 maig: Període obert per a les preinscripcions a les Llars d'Infants del municipi

Dimarts, 9 de maig de 2023

Fins al 19 de maig estarà obert el període de preinscripcions per a les llars d’infants municipals L'Estel, Santa Anna i Montxic.

Les famílies podran presentar les sol·licituds al centre de primera opció que hagin triat per el curs 2023-2024, tant presencialment com per correu electrònic.

Els serveis de les llars d’infants municipals de Montbui s’adapten a les necessitats laborals de la majoria de famílies i están disponibles de dilluns a divendres gairebé 10 hores diàries. També s’ofereix servei de menjador.

El finançament d'aquests serveis es fa mitjançant les aportacions de l'Ajuntament i d'altres institucions, així com de les quotes que paguen les famílies, que responen a criteris socials i tenen molt en compte la renda familiar.
 

Per a iniciar la preinscripció poden contactar amb el centre de la seva elecció per via de les dades que es mostren a continuació.

Llar d’infants L’Estel

c/ Cadis, 2               

93 804 89 47

a8061351@xtec.cat 

Llar d’infants Santa Anna

c/ Santa Anna, 19   

93 803 34 65

a8046074@xtec.cat

Llar d’infants Montxic

c/ Anselm Clavé, 5

93 806 79 69

a8077897@xtec.cat


La documentació acreditativa que s'ha d'aportar en el moment de la sol·licitud de preinscripció dins el període establert es la següent:

  • La sol·licitud de preinscripció degudament emplenada
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Fotocopia DNI de la mare i del pare o el tutor o la tutora de l'alumne. Si el sol·licitant es és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna.
  • Volant municipal de convivència.

En aquest enllaç es pot accedir a la sol·licitud de preinscripció.

Poden consultar pròximes fases i dates del procés en aquesta taula:

FASES

DATES

Presentació de sol·licituds

Del 8 al 19 de maig de 2023

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

1 de juny de 2023

Llista ordenada per puntuació

15 de juny de 2023

Matriculació

Del 16 al 22 de juny de 2023

Darrera actualització: 9.05.2023 | 13:51