L'Ajuntament millorarà el talús i els parterres del Passeig Catalunya

Dijous, 7 de març de 2019 a les 00:00

L’Ajuntament de Montbui està en procés de licitació de les obres de millora del talús ubicat a final dels carrers Santa Anna, Sant Miquel i Sant Pere, tocant al Passeig Catalunya. Es tracta d’una actuació que pretén dignificar un espai que pateix erosió i desgast, per ser lloc de pas de la ciutadania.

L’actuació perfilarà el talús, recuperarà dos dels corriols o baixadors que envolten la tanca de la llar d’infants Santa Anna per dessota, amb les baranes de fusta corresponents i en part convertint aquests baixadors en rampes esglaonades i amb la plantació d’arbustiva i la protecció en algunes zones amb més pendent de malla de fibra de coco i alguns arbres i bancs en zones molt concretes, a les zones més planes dels extrems dels camins de baixada. També es col.locarà a peu de talús un petit muret fet amb gabions armats de pedra seca que evitarà la caiguda de terres i també s’intervindrà en els parterres a peu del talús. L’actuació tindrà un període d’execució d’un mes i té un pressupost de licitació de 81.000 euros.

Darrera actualització: 07.03.2019 | 13:25