L'Ajuntament aprova dues modificacions de crèdit, amb un total de 988.000 euros del romanent de tresoreria, per dotar 96 partides del pressupost municipal

Dimecres, 31 de març de 2021 a les 00:00

El ple ordinari de març de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar importants punts econòmics en una sessió on va tornar a quedar palesa la bona salut econòmica de la institució.

L’Ajuntament va liquidar el pressupost 2020 amb un romanent de tresoreria de 4’8 milions d’euros, amb un resultat pressupostari positiu d’1’8 milions i un estalvi net de 2’2 milions. L’Ajuntament de Montbui finalitza l’exercici 2020 complint amb els criteris d’estabilitat pressupostària, equilibri pressupostari i complint també amb la regla de la despesa. Tal i com va explicar la regidora d’Hisenda Jésica Arroyo “durant el 2020 hem tingut un baix nivell d’execució del pressupost, degut a la pandèmia, Quan vam aprovar el pressupost del 2021 el passat desembre el vam quadrar amb les partides d’ingressos idèntiques al 2020 sense poder dotar-les amb la necessitat del 2021 ja que els ingressos del nostre municipi són limitats”.

La primera modificació de crèdit aprovada va implicar les incorporacions de romanent per més de 959.000 a un total de 85 partides. D’entre les partides que s’han incrementat notablement sobresurten el projecte de la Plaça de la Unió (153.000 euros) –projecte pendent de rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona-. S’ha augmentat, també, en aquest cas en 100.000 euros, la partida per a la substitució de LEDS i també es doten de 15.000 euros per a la redacció del projecte corresponent.

També es destinen 64.000 euros extres per a la contractació del manteniment de l’enllumenat públic. S’ha incrementat la partida en 55.000 euros per a la contractació de podes i desbrossats. D’igual manera s’incrementa en 45.000 euros l’aportació per fer front a les despeses en inversions de reposició al Mont-aQua.

Pel que fa a Plans d’Ocupació, s’augmenta la partida en 37.000 euros. També s’ha incrementat la partida per a la nova redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) (31.000 euros), s’ha dotat amb 25.000 euros la partida per a l’arranjament de parcs municipals i altres 25.000 euros per a la compra d’elements lúdics pels parcs del municipi. També s’ha incrementat en 25.000 euros la partida per finançar instal·lació de videovigilància al municipi. Cal remarcar també la importància de les partides d’emergència social i sanitària per lluitar contra la pandèmia de Covid-19.

La segona modificació de crèdit aprovada, d’urgència, va permetre dotar 11 partides més, amb un import total de 29.835 euros. Aquesta modificació inclou ampliar els convenis corresponents que manté l’Ajuntament montbuienc amb diferents entitats esportives del municipi.

Cal recordar que l’Ajuntament montbuienc té reservat, a més, per raons operatives i de liquiditat 1’2 milions d’euros del romanent, fet que garanteix la bona salut econòmica de la institució.

Les modificacions de crèdit es van aprovar amb els vots favorables de l’Equip de Govern format pels sis regidors del grup Ara Montbui i la regidora del grup Som Montbui-ERC Isabel Guerrero. El grup socialista, a l’oposició, es va abstenir, segons el seu portaveu Josep Palacios, “perquè són els membres del govern qui decideixen les partides que s’han d’aplicar en aquestes modificacions”.

Darrera actualització: 31.03.2021 | 10:38