Fins el proper 11 de març, 11a convocatòria d'ajuts municipals a estudiants universitaris i de cicles

Dimecres, 20 de febrer de 2019 a les 00:00

Fins el proper 11 de març es podran lliurar les sol·licituds de l’onzena Convocatòria d’Ajuts Municipals per a Estudiants Universitaris i per a Alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

Els destinataris d’aquests ajuts seran els estudiants menors de 26 anys que cursin estudis universitaris fora del terme municipal, i també aquells estudiants de cicles formatius de grau superior o de grau mitjà que cursin durant el curs 2018-2019 els estudis en centres públics o concertats situats a una distància superior a 30 quilòmetres fora del terme municipal de Montbui. També es poden acollir a aquesta convocatòria els estudiants universitaris o bé de cicles formatius de grau superior o mitjà, que tinguin més de 26 anys, que acreditin situació d’atur.

L’Ajuntament ha reservat una partida de 30.000 euros adreçats als estudiants universitaris i de cicles del municipi que compleixin els requisits de la convocatòria.

Per segona edició consecutiva les bases de la convocatòria inclouen el mèrit afegit de col·laborar com a voluntari amb les entitats i associacions de Montbui.

Els interessats/des a prendre-hi part a la convocatòria han de presentar a l’Ajuntament l’imprès de sol·licitud (amb uns models inclosos a la sol·licitud), fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant, un justificant de la matrícula, un justificant que acrediti el pagament efectiu de la matrícula, fotocòpia del llibre de família i carnet corresponent, en el cas de ser família nombrosa, també certificat del grau de discapacitat (en el cas que s’al·legui) i, una de les novetats d’aquesta convocatòria, un certificat que justifiqui que la persona sol·licitant realitza o ha realitzat actuacions de voluntariat amb una associació, entitat, fundació o administració pública, o altres persones jurídiques del municipi o amb presència a Montbui, en el cas que s’al·legui.

Es podran presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Montbui (carretera de Valls, 57), de forma presencial, de dilluns a dijous de 8 a 18 hores i els divendres de 8 a 15 hores.  També es pot rebre informació sobre la convocatòria els dilluns de 8 a 18 hores i de dimarts a divendres de 8 a 15 hores.

Cal destacar que en el conjunt de les 10 convocatòries realitzades amb anterioritat, 822 alumnes de Montbui s’han vist beneficiats per aquests ajuts municipals. Si prenem en consideració els ajuts mitjans rebuts pels estudiants, en cada convocatòria, la xifra rebuda, individualment, està al voltant dels 400 euros.

Darrera actualització: 20.02.2019 | 16:43