Curs de monitor i dinamitzador esportiu, gratuït pels joves empadronats a Montbui

Dijous, 6 de maig de 2021 a les 00:35

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a través del Pla d’Educatiu d’Entorn, promou un curs de monitor/a (dinamitzador/dinamitzadora) de poliesportiu, que és gratuït pels empadronats i empadronades del municipi. Aquest curs dóna accés a la inscripció del ROPEC (registre oficial de profesionals de l’esport) i per tant possibilita poder treballar professionalment en aquests àmbits.

Alguns blocs són presencials, altres semipresencials i algun d’ells totalment online. La inscripció del curs es pot fer sencera o bé per blocs.

Aquest curs, organitzat per l’empresa de formació en el lleure esportiu JocNet, es durà a terme entre el 19 de juny i el 10 de juliol.

El primer bloc serà el “Bloc Comú -15 hores-”. Es desenvoluparà del dissabte 19 de juny al dimecres 23 de juny. Serà presencial, a Mont-Àgora, en horari de matí i online a la tarda.

El segon bloc serà el de “Joc i esport en edat escolar -35 hores-” i es realitzarà del 28 de juny al 10 de juliol de 2021, de forma presencial, a Mont-Àgora.

El tercer bloc és el de “Gestió de petites entitats -35 hores-”. Es realitzarà del 28 de juny al 6 de juliol de 2021 i serà online.

El darrer dels quatre blocs és el de primers auxilis -15 hores-. S’organitzarà de forma presencial, a Mont-Àgora, del 7 al 10 de juliol.

Per obtenir el títol de monitor/a dinamitzador esportiu cal una assistència obligatòria del 80 per cent a cada bloc formatiu. La superació d’aquest curs permet accedir al món laboral com a personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.

Per poder realitzar aquesta formació, cal tenir 16 anys i disposar del certificat d'haver superat l'ESO en el moment de realitzar el curs. Les inscripcions per a aquest curs es poden formalitzar

Les inscripcions es poden formalitzar a través de l’enllaç https://jocnet.info/2021/05/03/curs-monitor-a-esportiu-a/

Darrera actualització: 06.05.2021 | 15:18