Aprovat en ple el manifest del 8 de març, Dia Internacional de les Dones

Dilluns, 29 de març de 2021 a les 00:15

El ple ordinari de març de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar per unanimitat el Manifest del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Aquest manifest, defensat en el ple per la Regidora d’Igualtat Coral Vázquez, referma el compromís a seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones com a deure de totes les administracions públiques per continuar impulsant mesures que incorporin la perspectiva de gènere, feminista, interseccional i de drets humans en l’acció de Govern.

El Manifest també aposta per implementar mesures destinades a mitigar l'impacte de gènere derivat de la crisi provocada per la COVID-19 i a garantir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, incorporant la perspectiva de gènere a totes polítiques públiques i les actuacions de resposta que es defineixin des de l’àmbit econòmic, social, etc.

El compromís també vol promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió en la vida política, econòmica, social i cultural, així com a definir estratègies concretes en relació a les cures des de l’àmbit supralocal i municipalque permetin reforçar els serveis , dignificar les professions vinculades, donar suport a treballadores i persones cuidadores en l’àmbit familiar, promoure la corresponsabilitat dels homes i recolzar els espais i xarxes comunitàries.

D’igual manera el Manifest treballarà per promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables.

Un altre dels aspectes a realitzar, segons el Manifest, és desplegar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la reforma de la Llei catalana de violència masclista recentment aprovada, així com a reforçar els mecanismes de suport a les entitats socials que estan atenent a les dones i que també es troben en una situació molt complicada.

El Manifest també insta el nou govern de la Generalitat a implantar canvis organitzatius per a millorar la gestió de totes les polítiques d’igualtat de gènere, i per a garantir la transversalitat de forma coordinada entre la Presidència de la Generalitat i l’Institut Català de les Dones, reforçant les direccions i unitats d’igualtat de totes les conselleries i departaments. I també emplaça el Govern de l’Estat a aprovar com més aviat possible el Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats i també a posar les bases per a un sistema de polítiques de cures comptant amb la participació dels diferents nivells administratius.

Darrera actualització: 29.03.2021 | 09:37