Convocatòria d’ajuts municipals per fer front a les despeses d’escolarització

Dijous, 8 de juny de 2023 a les 12:55

Fins el 20 de juny es poden demanar els ajuts municipals perquè les famílies montbuienques puguin fer front a les despeses econòmiques d'escolarització durant el curs 2023-2024.

Els ajuts subvencionables en aquesta convocatòria  són: la compra de libres de text, de llicències digitals, de la quota de reutilització de libres de text i del dispositiu Chromebook pels alumnes matriculats en els centres públics d’educació primària i secundària de Santa Margarida de Montbui, etapa escolar obligatòria. També es contempla l’ajut en la quota de material escolar (i llibres, si fos el cas) pels alumnes d’educació infantil pel curs escolar corresponent per a les famílies que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

La sol·licitud d'aquesta beca es pot tramitar preferentment de forma telemàtica a través de la pàgina web municipal o bé amb cita prèvia, a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, trucant al telèfon 93 804 09 09.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents requisits: que l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut estigui matriculat en un centre educatiu de Santa Margarida de Montbui el curs escolar 2023-2024; estar empadronats en el municipi de Santa Margarida de Montbui; estar inscrits al programa de reutilització de llibres de text del centre escolar, no superar el barem econòmic de renda per càpita mensual que s’estableix a les bases de la convocatòria; no ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge, i no percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixi totalment el cost de l’activitat o del servei.

Darrera actualització: 08.06.2023 | 12:51