Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

  L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 08.00 a 14.30 hores; de dilluns a dijous de 17.00 a 20.00 hores.

  Dissabtes obert sense registre de 09.00 a 14.00. L'Ajuntament de Montbui està tancat a les tardes entre l'1 de juliol i el 15 de setembre.

  Telèfon: 938034735

      Fax: 938052345

      Correu electrònic: ajuntament@montbui.cat

      Adreça: Carretera de Valls, 57

 

 • Registre General

      Entrada i sortida de documents de l'Ajuntament.

 
    Horari d'atenció a la ciutadania:
    De dilluns a divendres, de 8 a 14.30 hores.
    De dilluns a dijous, de 17 a 20 hores.

 
 • Secretaria  

     Consultes amb el Secretari (hores concertades)   

 

 • Secretaria (Padró d'habitants)

  Gestions relacionades amb el padró d'habitants (altes, baixes, defuncions, etc.).

  Horari d'atenció a la ciutadania:   De dilluns a divendres, de vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda. Dimarts, de cinc de la tarda a vuit del vespre.

         

 • Secretaria-Serveis Administratius (Serveis Comunitaris)

     Tramitació d'expedients de guals i entrades de vehicles.   

     Tramitació de sol·licituds d’ocupació domini públic.

     Tramitació de sol·licituds del mercat municipal.

     Horari d'atenció a la ciutadania: Dimarts i dijous, de dotze a dues de la tarda. Dimecres, de cinc de la tarda a vuit del vespre.

 
      
 • Secretaria-Serveis Administratius (Generals)

  Adquisició i venda de nínxols a particulars, canvis de titularitat, liquidacions, etc.

  Horari d'atenció a la ciutadania: Dimarts i dijous, de dotze a dues de la tarda. Dilluns, de cinc de la tarda a vuit del vespre.  
 
 • Departament Econòmic:
  Registre de factures. Atenció al públic en la consulta de factures. Atenció al públic en l'àmbit dels tributs (períodes de pagament, canvis de domicili, assessorament, reclamacions, canvis de titularitat). Tramitació de reclamacions i altres expedients de recaptació. Tramitació d'expedients de manteniment de padrons (escombraries, taxa d'entrada de vehicles, taxa de manteniment de nínxols, etc.). Cobraments i pagaments per la caixa de l'Ajuntament. Tramitació de domiciliacions bancàries. Recepció i devolució d'avals.                                                                                                                                                                  Horari d'atenció a la ciutadania: De dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores; dijous de 17 a 20 hores.                                           

 

 • Serveis Tècnics Municipals
  Obres públiques. Obres menors. Impost sobre béns immobles. Ocupació via pública. Dades cadastrals. Qualificacions urbanístiques. Compatibilitats urbanístiques. Disciplina urbanística.

  Horari d'atenció a la ciutadania:
  De dilluns a divendres, de vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda.
  Dimecres, de cinc de la tarda a vuit del vespre.

 

 • Arquitecte Municipal

  L'horari d'atenció al públic de l'arquitecte municipal és dilluns/dimarts de 12 a 14 hores i els dimecres de 17 a 20 hores.

  Cal demanar hora prèviament. Telèfon: 938034735

   

 • Enginyer municipal

  L'horari d'atenció al públic és dimecres de 9 a 13 hores.

  Cal demanar hora prèviament.

  Telèfon: 938034735 
 
 • Enginyera Tècnica Municipal

  L'horari d'atenció al públic de l'enginyera tècnica és dilluns/dimarts de 12 a 14 hores i els dimecres de 17 a 20 hores.

  Cal demanar hora prèviament. Telèfon: 938034735

   

   

   

   

Carretera de Valls, 57 - 08710
Telèfon: 938034735
Correu electrònic: ajuntament@montbui.cat
Horari:  
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.12.2017 | 13:14