12a Convocatòria d'Ajuts Municipals per a Estudiants (termini suspès-s'amplia per Decret Alarma)

Del 27 de febrer fins el 25 de març es podran presentar les sol·licituds per prendre part a la 12a Convocatòria d'Ajuts Municipals per a Estudiants Universitaris i de Cicles Formatius. (TERMINI SUSPÈS ACTUALMENT PER DECRET D'ALARMA)

IMPRESSOS DE LA CONVOCATÒRIA

Imprès de sol·licitud

Autorització Agència Tributària

Document declaració no títol

Document declaració no deutes S. Social i Hisenda

Document transferència bancària

 

TAMBÉ PODEU:

Consultar l'edicte amb les bases de la convocatòria

Consultar l' anunci de la convocatòria a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

Darrera actualització: 16.03.2020 | 14:29
Darrera actualització: 16.03.2020 | 14:29