12a Convocatòria d'Ajuts Municipals per a Estudiants (termini de l'1 al 16 de juny)

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 00:00

Cal tramitació telemàtica, adjuntant tota la documentació a través de la INSTÀNCIA GENÈRICA

De l'1 al 16 de juny es podran presentar les sol·licituds per prendre part a la 12a Convocatòria d'Ajuts Municipals per a Estudiants Universitaris i de Cicles Formatius un cop represos els terminis administratius.

Tràmit preferentment telemàtic

Per a tramitació presencial, cal concertar cita prèvia trucant al telèfon 93 803 47 35.

IMPRESSOS DE LA CONVOCATÒRIA

Imprès de sol·licitud

Autorització Agència Tributària

Document declaració no títol

Document declaració no deutes S. Social i Hisenda

Document transferència bancària

 

Cal que ompliu tota la documentació, adjunteu-la i la remeteu telemàticament a través del tràmit INSTÀNCIA GENÈRICA de la seu electrònica

 

TAMBÉ PODEU:

Consultar l'edicte amb les bases de la convocatòria

Consultar l' anunci de la convocatòria a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

Darrera actualització: 03.06.2020 | 16:35