Medi físic

Medi físic del municipi

Relleu

Montbui es localitza a la plana, tal com queda reflexat en la seva alçada mitjana que és de 316 metres.  El relleu és predominantment pla al centre i nord del municipi, amb cotes que van dels 300 als 400 metres, i muntanyós però poc elevat al sud, amb cotes que s'eleven dels 400 fins a poc més de 600 metres. Les unitats de relleu muntanyoses del municipi són: la serra de Miralles, la serra de la Portella més al sud, i una estreta franja de la serra de Collbàs, trobant-se disposades en rengleres que van de NE a SW.

Del relleu descrit se'n desprèn una realitat territorial amb pendents baixos als extrems nord i oriental del terme, i en una franja estreta localitzada entre les serres del sud del municipi. Aquests terrenys força plans són en general aptes per l'agricultura, i tal com la història demostra, també per l'assentament urbà - afavorit per la presència del riu Anoia i de diverses rieres. - L'extrem sud del municipi i bona part de la banda sud i centre oest és predominantment muntanyós amb pendents superiors al 20%, la qual cosa n'impedeix la seva explotació agrícola i només s'hi desenvolupen boscos, alguns d'ells explotats forestalment.

Geologia

Respecte la geologia, la conca d'Òdena està formada per materials tous i poc consistents, sent una conca d'erosió excavada pel riu Anoia. La geologia d'aquesta zona és la pròpia de la Depressió Central, amb materials de l'era terciària i quaternària els quals foren dipositats en un mar interior que ocupa