Montbui estudia un nou sistema de gestió de residus

Dijous, 11 de març de 2021 a les 00:25

L'Ajuntament de Montbui ha iniciat l'estudi per implantar un nou sistema de gestió de residus.

Els resultats oficials que l'Agència de Residus va publicar l'estiu de 2020 mostraven que Santa Margarida de Montbui era un dels quatre municipis que pitjor reciclaven de la comarca de l'Anoia, reciclant un 25% dels residus que recull.

Aquests resultats mostren que s’està lluny d’assolir els objectius europeus de reciclatge, els quals plantejaven un reciclatge del 50% per a l'any 2020.

Des de l'Equip de Govern municipal recorden que "cal revertir aquesta tendència, tant per una questió de compromís amb el medi ambient com per assolir un nivell de costos assumible pels veïns del municipi..." . També assenyalen que “el sistema de recollida de residus a Montbui ha quedat obsolet, disposem d'un servei molt antic, que dificilment resol les necessitats dels veïns i veïnes. Cal apostar per un model de futur com els sistemes de recollida porta a porta o contenidors intel·ligents, que garanteixen uns bons nivells de reciclatge".

El nou estudi, que el realitzarà la consultora especialitzada Vermican, iniciarà els treballs realitzant enquestes a diferents veïns i a les activitats econòmiques municipals per conèixer la seva generació de residus i els hàbits de gestió.

Amb aquesta informació s'avaluaran diferents alternatives de servei per tal d'acabar definint un sistema de gestió de residus òptim per cada barri.

Els resultats de l'estudi es trametran de forma oberta al veinat, per tal de que en pugui conèixer els resultats i es participi de forma activa en la presa de decisions a la solució a implementar.


 

Darrera actualització: 11.03.2021 | 11:39