El 14 de febrer, eleccions al Parlament de Catalunya, amb novetats en uns col·legis electorals montbuiencs adaptats a la pandèmia de Covid-19

Dijous, 4 de febrer de 2021 a les 00:25

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui continua treballant en un dispositiu especial per poder dur a terme les eleccions al Parlament de Catalunya el proper diumenge 14 de febrer amb la màxima normalitat possible.

En aquestes eleccions, a Montbui s’obriran quatre col·legis electorals, on s’ubicaran 10 meses electorals. S’ha prioritzat que fossin edificis públics, amb amplis espais, ben ventilats i amb possibilitat d’establir circuits d’entrada i sortida de persones.

Per garantir accessos amples i seguir els protocols de ventilació, els votants que fins ara votaven al Centre de Serveis Municipals hauran de desplaçar-se a l’Escola Montbou. Els votants habituals de l’escola Garcia Lorca hauran de dipositar el seu vot a Mont-Àgora; les persones que votaven habitualment a l’Institut Montbui continuaran fent-ho allà mateix, i també hauran de fer-ho allà els votants de Vista Alegre que en altres comicis dipositaven el seu vot a la Llar d’Infants L’Estel. Per últim, els veïns i veïnes que habitualment votaven al Centre Cívic i Cultural La Vinícola hauran de desplaçar-se en aquesta ocasió fins el Pavelló de Can Passanals.

La distribució de taules i col·legis serà la següent: Escola Montbou (una mesa), Mont-Àgora (3 meses), Can Passanals (2 meses), Institut Montbui (4 meses).

 

Un responsable COVID general i diferents encarregats de seguretat sanitària en els col·legis electorals

Des de l’Ajuntament s’ha fet, tal com mana la normativa, el nomenament d’una persona com a responsable COVID per a aquests comicis, i també a cada col·legi electoral hi haurà els corresponents responsables de seguretat sanitària. Entre les prioritats d’aquest responsables estarà garantir en tot moment la utilització de la mascareta per part de tothom. També caldrà garantir la neteja de mans, i que hi hagi una ventilació constant i adequada dels diferents locals. D’igual manera s’habilitaran circuits d’entrada i sortida pels votants. Es respectarà la distància de seguretat a les diferents cues amb marques a terra (1’5 metres). Les cues s’hauran de realitzar fora dels col·legis electorals. Cal dir també que hi haurà una important distància de seguretat entre els diferents membres de les meses i entre els membres de les meses i els electors.

S’habilitarà el material de seguretat sanitària corresponent, amb solució hidroalcohòlica per al rentat de mans tant al punt d’accés al col·legi electoral com també als punts de contacte (taula de paperetes, cabines, meses). També hi haurà guants d’un sol ús, a utilitzar pels electors en cas d’al·lèrgia a la solución alcohòlica, i un parell de guants per a cada membre de mesa. També hi haurà un termòmetre per prendre la temperatura als membres de la mesa abans de constituir-la.

D’igual manera hi haurà dues mascaretes FFP2 per a cada membre de mesa (que es pugui canviar a la metitat de la jornada electoral), una pantalla facial, i equips de protecció individual (EPI) per als membres de la mesa. L’EPI constarà de 1 mascareta FFP2, 1 pantalla facial, 1 bata resistent a fluids i 1 parell de guants de nitril. D’igual manera hi haurà material de neteja, desinfecció i rebuir com desinfectant de superficies i tovalloles de paper o mocadors de paper d’un sol ús.

D’altra banda, i, en previsió de temperatures baixes, s’està treballant tècnicament per garantir que a tots els col·legis la temperatura pugui ser l’adequada.

 

Proves de detecció Covid-19 als membres de les meses electorals

Cal remarcar que es faran proves de detecció Covid-19 (test d’antígens ràpid) als membres titulars de les meses i als primers suplents entre els dies 9 i 12 de febrer

 

Recomanacions per a la jornada electoral

Es recomana als votants assistir als col·legis electorals per franges horàries:

La primera franja serà de 9.00 a 12.00 per a les persones de risc.
—La segona franja, de 12.00 a 19.00, per a les persones sense risc.
—La darrera hora, de 19.00 a 20.00, per als contagiats i contactes estrets, que s’allargarà fins al tancament dels col·legis.


 

Darrera actualització: 04.02.2021 | 15:02