Darrers dies per optar als ajuts municipals d'escolarització corresponent al curs 2021-2022

Dijous, 17 de juny de 2021 a les 00:20

Fins el proper dia 20 d’aquest mes es podran demanar els ajuts municipals perquè les famílies montbuienques puguin fer front a les despeses econòmiques d'escolarització durant el curs 2021-2022.

Els ajuts subvencionables són: compra de llibres de text, compra de llicències digitals, quota de reutilització de llibres de text i compra del dispositiu Chromebook, sempre per a aquells alumnes matriculats en els centres públics d’educació primària i secundària del municipi, en l’etapa escolar obligatòria.

També es pot optar als ajuts en la quota de material escolar (i llibres si fos el cas) pels alumnes d’educació infantil per al curs escolar.

La sol·licitud d'aquesta beca es podrà tramitar preferentment de forma telemàtica a través de la pàgina web municipal (seu electrònica), o també amb cita prèvia trucant al telèfon 93 804 09 09.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents requisits: que l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut estigui matriculat en un centre educatiu de Santa Margarida de Montbui el curs escolar 2021-2022; estar empadronats en el municipi de Santa Margarida de Montbui; no superar un barem econòmic de renda per càpita mensual que s’estableix a les bases de la convocatòria; no ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge i no percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixi totalment el cost de l’activitat o del servei.

Darrera actualització: 17.06.2021 | 10:43