Concurs públic pel disseny d'una nova figura d'imatgeria festiva per a Montbui

Dijous, 18 de febrer de 2021 a les 00:57

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui obre un concurs públic de disseny d’una nova figura d’imatgeria festiva, que pot ser zoomòrfica (representació animal) o antropomòrfica (representació humana), o qualsevol altra opció que es consideri adient, i podrà ser de foc o sense foc.

Així, es poden presentar dissenys de gegants, gegantons, capgrossos, nanos, àligues, mulasses, dracs, víbries, cucaferes, etc. El disseny ha de fer referència al municipi de Santa Margarida de Montbui i s’ha d’acompanyar amb una vestimenta adequada a la figura. També cal adjuntar una breu explicació i/o història de la ideal del disseny per tal que el jurat pugui entendre millor el que representa.

Els originals es podran lliurar en format físic, en fulls DINA3 o DINA4, o també en format digital, en un llapis de memòria. S’han de lliurar els dissenys de la vista frontal, lateral i posterior de la figura. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en el seu horari habitual abans de les 15 hores del dia 25 de febrer. El concurs està obert a tota la ciutadania, i hi ha la possibilitat que les propostes es presentin de forma individual, amb un/a autor/a o de forma conjunta amb dos o més autors/autores.

Els originals, ja siguin lliurats en format físic o bé digital, hauran d’anar dins d’un sobre, en el qual s’haurà d’indicar el títol de la proposta al seu exterior, sense indicar el nom d’autor. Al seu interior ha d’haver un altre sobre tancat, que ha de contenir les dades personals de l’autor: nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document similar d’identificació, adreça, población, telèfon i correu electrònic.

El jurat estarà format per dos membres de l’Ajuntament montbuienc i per tres persones vinculades a entitats culturals del municipi. Els criteris de valoració dels originals seran: originalitat, bellesa, vinculació amb el municipi i viabilitat constructiva.

El disseny guanyador serà construït i es convertirà en un nou element de la imatgeria festiva del municipi. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui es reserva el dret de realitzar les modificacions pertinents al disseny guanyador per tal de poder dur a terme la seva construcció.

Cada participant podrà presentar un màxim de tres dissenys i optarà a un premi pel guanyador/a de 300 euros. Els participants hauran de ser majors de 18 anys. El veredicte del jurat es farà públic el dia 14 de maig a través de les xarxes socials i de la pàgina web de l’Ajuntament montbuienc.


 

Darrera actualització: 18.02.2021 | 11:02