Comunicat informatiu: Covid-19

Divendres, 19 de febrer de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, l’Institut Montbui, la Direcció dels Serveis territorials del Departament d’Educació i el Servei de vigilància epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya aquest matí han tingut una nova reunió de seguiment per continuar coordinant les accions respecte a la situació epidemiològica del nostre municipi.

Avui s’han conegut les dades del cribratge preventiu realitzat el passat dimecres 17 de febrer a l’Institut Montbui als alumnes dels 12 grups que no estaven confinats. S’han detectat 6 casos positius a la prova PCR, que afegits als que ja hi havia, dona un total de 68 positius (un 9,02 % del total d’alumnes i personal docent del centre: 614 persones).

Pel que fa al nombre de grups confinats, la situació actual és de 15 sobre un total de 23 grups. D’aquests, la setmana vinent es reincorporaran al centre -després d’haver complert els 14 dies de quarantena- 9 grups d’ESO: dilluns (1r A i 2n D), dimarts (2n B i 4t C), dijous (2n A, 4t A, B i D) i divendres (1r E).

En tot moment s’han activat els protocols establerts amb la finalitat de trencar les cadenes de transmissió, considerant com a contactes estrets a tots els alumnes dels grups amb algun alumne/a PCR+.

Entre d’altres, les mesures preses han estat:

  • Realització de cribratges per detectar casos asimptomàtics.
  • Insistir en el compliment de les mesures sanitàries, d’higiene i neteja tant en el centre com en el dia a dia dels montbuiencs i montbuienques.
  • Seguiment i vigilància -a través de Serveis Socials i la Policia Local- del compliment de les quarantenes.
  • Continuar amb les classes presencials -grups no confinats- i telemàtiques -grups confinats- per afavorir el desenvolupament personal i social dels joves.

 

Ara mateix, probablement ens trobem en el punt d’inflexió d’aquest brot, tot i que no cal descartar la possibilitat que apareguin més PCR+ durant els propers dies.

Fem una crida al sentit comú i a la responsabilitat de totes les persones afectades, per tal de continuar respectant els protocols i els períodes de quarantena recomanats per les autoritats sanitàries.

Només amb la responsabilitat col·lectiva aconseguirem vèncer aquesta complexa situació.

Com sempre, a Montbui continuarem treballant per una educació pública, segura, i de qualitat.

-------------------------------------------------------------

COMUNICADO INFORMATIVO

 

El Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, el Institut Montbui, la Dirección de los Servicios territoriales del Departamento de Educación y el Servicio de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña han realizado esta mañana una nueva reunión de seguimiento para continuar coordinando las acciones respecto a la situación epidemiológica de nuestro municipio.

Hoy se han conocido los datos del cribaje preventivo realizado el pasado miércoles 17 de febrero en el Instituto Montbui a los alumnos de los 12 grupos que no estaban confinados. Se han detectado 6 casos positivos a la prueba PCR, que añadidos a los que ya había, hacen un total de 68 positivos (un 9,02% del total de alumnos y personal docente del centro: 614 personas).

En cuanto al número de grupos confinados, la situación actual es de 15 sobre un total de 23 grupos. De estos, la próxima semana se reincorporarán al centro -después de haber cumplido los 14 días de cuarentena- 9 grupos de ESO: lunes (1.º A y 2.º D), martes (2.º B y 4.º C), jueves (2.º A, 4.º A, B y D) y viernes (1.º E).

En todo momento se han activado los protocolos establecidos con el fin de romper las cadenas de transmisión, considerando como contactos estrechos a todos los alumnos de los grupos con algún alumno/a PCR+.

Entre otras, las medidas tomadas han sido:

 

  • Realización de cribajes para detectar casos asintomáticos.
  • Insistir en el cumplimiento de las medidas sanitarias, de higiene y limpieza tanto en el centro como en el día a día de los vecinos y vecinas de Montbui.
  • Seguimiento y vigilancia -a través de Servicios Sociales y la Policía Local- del cumplimiento de las cuarentenas.
  • Continuar con las clases presenciales -grupos no confinados- y telemáticas -grupos confinados- para favorecer el desarrollo personal y social de los jóvenes.

 

Ahora mismo, probablemente nos encontramos en el punto de inflexión de este brote, a pesar de que no hay que descartar la posibilidad de que aparezcan más PCR+ durante los próximos días.

Hacemos un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad de todas las personas afectadas, para continuar respetando los protocolos y los periodos de cuarentena recomendados por las autoridades sanitarias.

Solo con la responsabilidad colectiva conseguiremos vencer esta compleja situación.

Como siempre, en Montbui continuaremos trabajando por una educación pública, segura, y de calidad.

 

Darrera actualització: 19.02.2021 | 17:02