Aquest diumenge, jornada d'eleccions al Parlament de Catalunya, amb novetats i amb l'aplicació dels protocols contra la Covid-19

Dimarts, 9 de febrer de 2021 a les 00:00

Aquest proper diumenge tindrà lloc la jornada d’eleccions al Parlament, una convocatòria que es durà a terme a Montbui amb diferents novetats, i que inclourà l’aplicació d’un dispositiu per poder dur-la a terme amb la màxima normalitat possible.

En aquestes eleccions, a Montbui s’obriran quatre col·legis electorals, on s’ubicaran 10 meses electorals. S’ha prioritzat que fossin edificis públics, amb amplis espais, ben ventilats i amb possibilitat d’establir circuits d’entrada i sortida de persones.

Per garantir accessos amples i seguir els protocols de ventilació, els votants que fins ara votaven al Centre de Serveis Municipals hauran de desplaçar-se a l’Escola Montbou. Els votants habituals de l’escola Garcia Lorca hauran de dipositar el seu vot a Mont-Àgora; les persones que votaven habitualment a l’Institut Montbui continuaran fent-ho allà mateix, i també hauran de fer-ho allà els votants de Vista Alegre que en altres comicis dipositaven el seu vot a la Llar d’Infants L’Estel. Per últim, els veïns i veïnes que habitualment votaven al Centre Cívic i Cultural La Vinícola hauran de desplaçar-se en aquesta ocasió fins el Pavelló de Can Passanals.

La distribució de taules i col·legis serà la següent: Escola Montbou (una mesa), Mont-Àgora (3 meses), Can Passanals (2 meses), Institut Montbui (4 meses).

 

Un responsable COVID general i diferents encarregats de seguretat sanitària en els col·legis electorals

Des de l’Ajuntament s’ha fet, tal com mana la normativa, el nomenament d’una persona com a responsable COVID per a aquests comicis, i també a cada col·legi electoral hi haurà els corresponents responsables de seguretat sanitària. Entre les prioritats d’aquest responsables estarà garantir en tot moment la utilització de la mascareta per part de tothom. També caldrà garantir la neteja de mans, i que hi hagi una ventilació constant i adequada dels diferents locals. D’igual manera s’habilitaran circuits d’entrada i sortida pels votants. Es respectarà la distància de seguretat a les diferents cues amb marques a terra (1’5 metres). Les cues s’hauran de realitzar fora dels col·legis electorals. Cal dir també que hi haurà una important distància de seguretat entre els diferents membres de les meses i entre els membres de les meses i els electors.

S’habilitarà el material de seguretat sanitària corresponent, amb solució hidroalcohòlica per al rentat de mans tant al punt d’accés al col·legi electoral com també als punts de contacte (taula de paperetes, cabines, meses). També hi haurà guants d’un sol ús, a utilitzar pels electors en cas d’al·lèrgia a la solución alcohòlica, i un parell de guants per a cada membre de mesa. També hi haurà un termòmetre per prendre la temperatura als membres de la mesa abans de constituir-la.

D’igual manera hi haurà dues mascaretes FFP2 per a cada membre de mesa (que es pugui canviar a la metitat de la jornada electoral), una pantalla facial, i equips de protecció individual (EPI) per als membres de la mesa. L’EPI constarà de 1 mascareta FFP2, 1 pantalla facial, 1 bata resistent a fluids i 1 parell de guants de nitril. D’igual manera hi haurà material de neteja, desinfecció i rebuig com desinfectant de superficies i tovalloles de paper o mocadors de paper d’un sol ús.

D’altra banda, i, en previsió de temperatures baixes, s’està treballant tècnicament per garantir que a tots els col·legis la temperatura pugui ser l’adequada.
 

Proves de detecció Covid-19 als membres de les meses electorals

Cal remarcar que es faran proves de detecció Covid-19 (test d’antígens ràpid) als membres titulars de les meses i als primers suplents entre els dies 9 i 12 de febrer

Recomanacions per a la jornada electoral

Es recomana als votants assistir als col·legis electorals per franges horàries:

La primera franja serà de 9.00 a 12.00 per a les persones de risc.
—La segona franja, de 12.00 a 19.00, per a les persones sense risc.
—La darrera hora, de 19.00 a 20.00, per als contagiats i contactes estrets, que s’allargarà fins al tancament dels col·legis.

La constitució de les meses, el moment clau

La constitució de les taules, que s’hauria de fer preferiblement entre les 8 i les 9 del matí de diumenge, es planteja com el moment més important de la jornada electoral, tenint en compte que moltes persones que haurien de formar les meses electorals han presentat al·legacions. A Montbui, com a d’altres municipis, s’ha produït una xifra elevada d’al·legacions per part de les persones que havien rebut citacions per formar part de les meses electorals. En funció d’aquestes al·legacions, i en els casos que aquestes han estat acceptades per la Junta Electoral, s’han enviat noves citacions, per garantir que hi hagi persones per poder constituir les meses. Cal recordar que no presentar-se per formar part d’una mesa electoral sense motiu de força major és considerat delicte electoral. Segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es tracta d’un delicte que pot arribar a comportar una pena de 3 mesos a un any de presó o una multa de 6 a 24 mesos, depenent de la capacitat econòmica de la persona condemnada.

Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:44