Han començat les obres de reparació del frontó de Can Passanals

Dijous, 8 d'abril de 2021 a les 00:00

Operaris de l’empresa Perfo-Roca han començat durant els darrers dies els treballs de correcció dels desplaçaments estructurals que pateix el frontó de Can Passanals. Aquest equipament esportiu, ubicat dins el complexe municipal de tennis, es va inaugurar ara fa 10 anys, i ara cal que sigui remodelat i millorat ja que patia uns lleugers desplaçaments.

Els treballs consisteixen en l’actuació de reforç estructural d’una superfície de 410 metres quadrats del mur de contenció relatiu al frontó de Can Passanals. El reforç consistirà en la formació de tres files d’ancoratges al terreny. Per tal que el mur pugui seguir essent funcional, els caps dels ancoratges s’ubicaran dins el propi mur. Les obres permetran reforçar el mur, ancorant-lo al terreny, d’acord al projecte elaborat per l’empresa Blázquez Guanter SLP.

Es tracta d’una obra necessària per millorar la seguretat de l’equipament esportiu, inaugurat l’any 2011, i que ha patit durant aquest període uns desplaçaments estructurals que cal corregir.

Els mateixos treballs inclouen també l’arranjament de la pista 4 del complex esportiu de tennis de Can Passanals.

L'obra té un cost de 179.711,75 €. Els treballs s'allargaran fins al mes de setembre, amb una aturada durant la celebració de l’Obert Internacional de Tennis Femení “Arcadi Manchón”.

Darrera actualització: 08.04.2021 | 15:03