Aquest dilluns 18 de maig entrem a la fase 1 de la desescalada: Quins canvis hi ha en el confinament ? Document FAQS

Diumenge, 17 de maig de 2020 a les 00:00

Sobre mobilitat general

 

1. Quins canvis hi ha en el confinament?

Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes tal com es descriu a les preguntes posteriors. Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat a passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb qui convisqui, amb determinades limitacions.

Des del 2 de maig, s’ha autoritzat a sortir a passejar i a fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.

Des del 18 de maig, a Santa Margarida de Montbui, també s’autoritza:

 

  • La reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma. Aquesta autorització substitueix la vigent des del 4 de maig, que requeria cita prèvia per comprar o rebre un servei (ja no es requereix).
  • La reobertura de terrasses d’establiments d’hostaleria i restauració amb limitacions i condicions de seguretat. Aquesta autorització s’afegeix a la vigent des del 4 de maig, que permet recollir menjar per emportar en els establiments de restauració i hostaleria, sense consum al local.

  • Flexibilitzar diferents mesures socials, amb limitacions concretes, com ara grups de fins a 10 persones
  • L’obertura de museus, establiments d’actes i espectacles culturals, hotels i establiments turístics.
  • La mobilitat general dins la regió sanitària de la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès) per a les activitats autoritzades.

 

Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

 

Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes. 


 

2. Em puc moure dins del meu municipi? 


Sí, la mobilitat està limitada a les activitats autoritzades, a les mesures de seguretat previstes, especialment la distància física de 2 metres amb altres persones, i als horaris específics quan hagin estat previstos. 


 

3.  Puc entrar i sortir del meu municipi? 


Sí, dins de la mateixa regió sanitària (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès) i per a les activitats autoritzades. Es 
recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible. 


 

4. Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?

No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, assistència sanitària, cura o atenció de persones amb necessitats i retorn al domicili.

 

5.  Puc anar a la meva segona residència?

Sí, si està a l’Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.

 

6. Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària si la meva parella hi té la residència habitual?


No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.

 

7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?

Està permès, però preval sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el bé comú. Si no us poseu d’acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte.

 

8. Al carrer, he de fer servir guants?

No cal, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al 
carrer, com a mesura de precaució.

 

9. Al carrer, he de portar mascareta?

No és obligatori al carrer, però és recomanable utilitzar mascareta sempre que es pugui, sobretot en espais tancats i al transport públic, on és obligatori. No és recomanable per a nens de 0 a 3 anys.


 

10. Puc anar al meu centre de treball?

Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

 

11. Puc sortir a comprar quan vulgui?

Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les franges horàries de 10 del matí a 12 del migdia i de 7 a 8 del vespre.

 

12. Puc anar a la perruqueria, fisioterapeuta, òptica...?

Sí, hi podeu anar, perquè tenen autorització per prestar servei amb la limitació d’obertura de no superar els 400 metres quadrats de superfície i respectant les mesures de seguretat. Consulteu les preguntes freqüents per a la reobertura de l’activitat de serveis. A partir de la pregunta 160.

 

13. Poden obrir els comerços?

Sí, els que no superin els 400 metres quadrats de superfície d’exposició i venda, amb condicions de seguretat (distància física de 2 metres amb altres persones, entre d’altres). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície. Consulteu les preguntes freqüents per a la reobertura de l’activitat comercial. A partir de la pregunta 122.

 

14. Restaurants i similars poden obrir i donar servei?

Sí, per a servei en terrasses i també per recollir comandes prèviament encarregades. Consulteu les preguntes freqüents de restauració. A partir de la pregunta 146.

 

15. Què es recomana i quines mesures de seguretat cal aplicar en aquests casos?

Consulteu les preguntes freqüents per a la reobertura de l’activitat comercial i restauració. A partir de la pregunta 122.

 

16. Puc sortir a comprar amb menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

No és gens recomanable, però sí que es permet l’acompanyament si és imprescindible.

 

17. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Està especialment justificada la compra fora del municipi quan el producte no estigui disponible al mateix domicili o es tracti de supermercats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única.

 

18. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?

Sí, però quan l’hi porteu, recordeu que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

 

19. Puc anar a veure familiars, amistats i veïnat a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès) mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives.
No es recomana visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb malalties que poden afectar...). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.), sobretot amb les persones més vulnerables.

També es permet en general l’assistència a domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.

 

20. Puc visitar els familiars dependents?

Sí, fins i tot si viuen fora de la vostra regió sanitària si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte físic.

 

21. Soc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

 

22. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

 

23. Puc quedar amb gent al carrer?

Els grups màxims de persones són de 10 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb tercers hauran de respectar- se les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres o establint mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

 

24. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?

Sí. Els grups socials poden ser de com a màxim 10 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant els contactes socials amb tercers, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres o establint mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

 

25. Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim?

Cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat (distància de 2 metres, no contacte físic...). Eviteu el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars.

 

26. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Cal respectar la limitació de grups de màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat (distància de 2 metres, no contacte físic...). Eviteu el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars.

 

27. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí.

 

28. Puc baixar les escombraries en els horaris habituals?

Sí.

 

29. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí. Eviteu el contacte i respecteu la distància de 2 metres.

 

Puc treure a passejar la meva mascota?

Sí,
 de forma individual i per les necessitats de l’animal. També en el marc del passeig i activitat física i esportiva individual prevista i descrita més endavant. Consulteu a partir de la pregunta 94

 

31. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

 

32. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?

Sí, sense limitacions dins la mateixa regió sanitària del vostre domicili (Anoia Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès).
En el cas que siguin fora de la regió sanitària del vostre domicili, només ho podreu fer en el temps i la forma imprescindible per fer-ho sense poder passejar-los en grup.

 

33. I les protectores d’animals?

Sí, les protectores d'animals poden fer la seva funció habitual.

 

34. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?

Sí, sempre.

 

35. Es pot anar a la platja, al bosc o als parcs?

No es pot anar a la platja perquè no forma part de la regió sanitària de Santa Margarida de Montbui.

Sí, que es pot anar al bosc o als parc per l’activitat d’esport o passeig, d’acord amb les limitacions de nombre de persones i a les franges horàries permeses.

 

36. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

Sí, sempre dins de mateixa la regió sanitària per a autoabastament (Anoia Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès). També es pot anar als horts municipals per autobastament.

 

37. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Ús individual amb caràcter general.

 

38. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars de fins a 9 places: si els ocupants viuen junts es permet l’ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts, es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes i respectant la màxima distància possible entre els ocupants.

 

39. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres de similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.
En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, cal limitar l’ocupació de places deixant un sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

 

40. I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients si n’hi ha) amb la màxima distància possible entre els ocupants. En cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. No pot anar ningú al costat del conductor.

 

41. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten casc amb visera o mascareta, o resideixen al mateix domicili. En motos d’ús compartit cal fer ús de guants per part del conductor i l’acompanyant; poden ser els guants habituals de protecció per a motoristes.

 

42. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

Sí, respectant les limitacions de mobilitat dins la regió i les mesures de seguretat establertes dins dels vehicle.

 

43. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Sí, amb les limitacions establertes abans.

 

44. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.
És obligatori l’ús de mascareta.
En el cas d’autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts, es limita l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s’ha de mantenir la màxima distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu.
Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne.

 

45. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

 

46. Funciona Correus?

Sí, atès que el comerç postal està permès.

 

47. Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d’1 metre.

No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc passadissos o espais laterals interiors dels edificis. Es recomana fer servir mascareta i desinfectar abans i després de cada acte i, durant aquests, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent.

Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions.

Es faran sevir catifes individuals en el cas d’anar descalçats al terra, embossant degudament les sabates en un espai previst específicament.

En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’evitarà el contacte físic, la distribució de llibres o similar, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals.

 

48. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i higiene de mans.

 

49. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

Sí. Consulteu al vostre metge per si és ajornable.

 

50. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

Sí. Consulteu amb el professional si és ajornable en cas que no sigui urgent.

 

51. Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament (multes, impostos...)?

Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa i els propers dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius fins a nou avís.

 

  • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Ajuntament-Carretera de Valls, 57) atén presencialment només amb cita prèvia que podeu sol·licitar trucant de dilluns a dijous de 8 a 18 hores i els divendres de 8 a 15 hores al 93 803 47 35.
  • Els tràmits que necessitin pagament presencial, com ara carnets d'autobus només es podran abonar els dimarts i dijous, de 8 a 18 hores, sota cita prèvia demanada telefònicament al 93 803 47 35.
  • Es podran recollir les targetes per a l'autobus a través de Serveis Socials de l'Ajuntament els dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 12 hores, sempre amb cita prèvia. Cal concertar aquesta cita al 93 804 09 09.

L’atenció presencial es farà seguint totes les normes de seguretat i higiene per minimitzar el risc de contagi.

Cal recordar que podeu realitzar els vostres tràmits amb l'administració, de forma elecrònica. Alguns tràmits només són de consulta i d’altres es poden dur a terme en línia. La majoria requereixen que es disposi de certificat digital. Per accedir a la seu electrònica s’ha de clicar en aquest enllaç.

 

52. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Sí, amb limitacions en el cas que es requereixi reunió amb altres persones amb qui no es convisqui.
Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

 

53. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?

Sí. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.
Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.

 

54. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

 

55. Puc anar al cine, teatre o altre espectacle cultural?

Poden obrir, limitant l’aforament a un terç i mantenint distàncies de 2 metres de seguretat. I com a màxim s’estableix el límit de 200 persones en espais exterior i 30 en locals tancats.

 

56. Els centres cívics poden obrir ?

No.  

 

57. Els museus estan oberts? Hi puc anar?

Els museus poden obrir amb limitacions d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (individual s’entén també com a unitat familiar o de convivència).

 

58. Estan oberts els hotels i establiments turístics?

Poden obrir amb limitacions. Les zones comunes hauran de romandre tancades. No es permetrà l’ús de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i d’altres no imprescindibles per a l’hostatge.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. Sí que podran obrir restaurants i cafeteries propis per donar servei als clients allotjats.

Els hotels considerats serveis essencials podran permetre l’accés a les seves instal·lacions i serveis de lavabo i restauració als transportistes professionals de mercaderies tot i que no hi estiguin allotjats.

 

59. Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxim de 10 persones, amb empreses registrades de turisme actiu. Preferentment mitjançant cita prèvia. No es poden fer en locals o establiments, aquests només podran estar oberts en la zona de recepció i vestuaris si és el cas, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

 

60. Està permesa la compravenda entre particulars?

En el marc de les trobades de persones i mantenint la distància de seguretat de 2 metres, es poden considerar autoritzades.

 

61. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

 

62. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

 

63. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

 

64. Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers?

Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir puntualment d’horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que pugueu es redueix el nombre de creuaments amb altres persones.

 

65. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?


S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. Es pot obtenir a través del web del Departament d’Interior. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 12 de la mitjanit.

Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.

 

66. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molt alta excepcionalitat.

 

67. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

 

68. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en el cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

 

Sobre sortida de nens i nenes al carrer

 

69. Des de quan poden sortir al carrer?

Des del diumenge 26 d’abril, inclòs.

 

70. Quanta estona poden sortir?

1 hora al dia.

 

71. A quines hores poden sortir?

Entre les 12 del matí i les 7 de la tarda, però només una vegada al dia. Es recomana  evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, atès que es poden modificar fins a 2 hores abans o després de l’horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.

 

72. On poden anar?

Poden caminar al voltant del seu domicili fins a un 1 quilòmetre de distància.

 

73. Poden anar als parcs o al bosc?

Sí, sempre que sigui a menys d’1 quilòmetre de casa.

 

74. Es pot anar a passejar al bosc o al camp?

Sí, sempre que estigui a 1 quilòmetre de casa.

 

75. Es pot anar amb cotxe o transport públic fins al lloc de passeig?

No, perquè la sortida és per passejar a peu.

 

76. Qui i com es pot fer la passejada?

Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d’una persona adulta amb qui es convisqui. 
Sempre han d’anar acompanyats d’un únic adult (la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa teva o bé la persona que et cuida). Com a màxim podeu anar l’adult i fins a 3 germans/germanes. Aquesta limitació és compatible amb les trobades socials permeses de fins a 10 persones sense que s’apliqui la limitació del nombre de persones als que conviuen al mateix domicili.

Els menors poden sortir acompanyats del germà o germana que ja té 18 anys?
Sí, perquè ja és adult, però sempre que visqui a la mateixa casa o estigui a càrrec seu.

 

77. Poden sortir amb més d’una persona adulta?

No, ja que l’autorització per al passeig preveu només una persona adulta: la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa teva o bé la persona que et cuida. Sí ho poden fer en el cas de les trobades socials autoritzades.

 

78. I si són més de 3 germans?

Caldrà fer més d’un torn de sortida.

 

79. Cal portar alguna documentació?

Si l’adult que acompanya el menor no és el pare, mare o tutor, cal que porti una autorització expressa del pare, mare o tutor. Cal portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.

 

80. Es pot sortir en cas de no trobar-se bé?

No es pot sortir si hi ha símptomes o la malaltia pel coronavirus (COVID-19) o s’està en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de la casa té 37oC o més.

 

81. Què es pot fer al carrer?

Caminar, córrer i jugar, mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. També es pot aprofitar per treure el gos a passejar.

 

82. Es pot anar amb bicicleta o patinet?

La normativa no diu si es pot agafar la bicicleta o el patinet. Si l’agafes, recorda que és per passejar, no per córrer.

 

83. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?

No pots pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.

 

84. Es pot anar a instal·lacions esportives?

Sí, està permès anar a instal·lacions esportives a l’aire lliure.

 

85. Es pot aprofitar per berenar al carrer?

No és recomanable menjar o beure al carrer. Sí que es pot beure si es necessita.

 

86. Poden aprofitar per acompanyar la persona adulta i anar a comprar?

No és recomanable que entrin a les botigues, però sí que es permet que acompanyin l’adult en la compra, si és imprescindible.

 

87. Si es troben un amic o amiga o familiar, el poden saludar i xerrar?

Sí, poden xerrar una estona breu, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no tocar-se, per precaució. El grup pot ser de màxim 10 persones, sense que s’apliqui a persones que conviuen.

 

88. Poden abraçar o fer un petó als amics i amigues, o familiars amb qui es trobin?

Cal mantenir la distància amb les persones que no visquin al mateix domicili i evitar el contacte, és una mesura de protecció bàsica.

 

89. Poden anar a veure avis, àvies, padrins o padrines?

No és recomanable. En tot cas, els grups podran ser de com a màxim 10 persones, sense que s’apliqui aquest límit en el cas de persones que conviuen al mateix domicili.

 

90. Al sortir i tornar a casa, poden fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l’ascensor per a la gent que el necessiti.

 

91. Els germans petits, han d’anar amb cotxet?

No és obligatori. Sí que és recomanable si encara no caminen bé i poden caure.

 

92. Si el menor té algun diagnòstic com TEA o TDAH o alguna discapacitat, els passejos s’han de limitar a 1 hora?

No, en aquest cas, amb el certificat i la prescripció corresponent, es podrà sortir el temps que es necessiti.

 

93. Si tenen més de 13 anys, poden sortir a passejar?

Els noies i noies de 14 anys o més tenen els mateixos permisos i restriccions que els adults en el confinament general, perquè es considera que tenen autonomia per poder sortir a l’espai públic sense un adult.

Per tant, poden gaudir del permís per passejar o fer pràctica esportiva individual com els adults, així com anar a comprar o a passejar el gos sense un adult. No poden acompanyar un adult, excepte causes justificades de necessitat.

 

 

Sobre activitat física no professional a l’aire lliure per a persones de 14 anys o més

 

94. A partir de quin dia puc sortir al carrer?

A partir del dissabte 2 de maig, inclòs (els menors d’edat fins a 13 anys podien sortir a passejar, acompanyats d’un adult, des del diumenge 26 d’abril).

 

95. Qui pot sortir?

Totes les persones a partir dels 14 anys inclosos, sense límit d’edat i amb excepció de persones que resideixen en centres sociosanitaris de gent gran.

 

96. Què puc fer?

Activitat física no professional (esport) a l’aire lliure i passejar.

També activitats en instal·lacions esportives a l’aire lliure i en centres esportius, però amb cita prèvia i altres limitacions descrites més endavant. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

 

97. Amb qui es pot sortir a passejar?

Es pot passejar individualment o acompanyat d’una persona amb qui es conviu al domicili o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

 

98. Amb qui es pot sortir a fer esport?

L’exercici físic únicament es pot fer de forma individual. En el cas de persones que ho necessitin, poden sortir acompanyades de la persona que les cuida.

 

99. Per on es poden fer els passejos?

Els passejos s’han de fer sempre a una distància màxima d’1 quilòmetre del domicili habitual.

 

100. I la pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i aquelles zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.

Des del 18 de maig s'autoritza la pesca i caça esportiva, amb restriccions i limitacions, i sempre garantint les distàncies de seguretat interpersonals.

Des del 18 de maig els esportistes federats podran fer activitat esportiva de forma individual respectant totes les mesures de distanciament social i d'higiene marcades, un màxim de 2 vegades al dia, entre les 6.00h i les 10.00h i entre les 20.00h i les 23.00h en municipis de més de 5.000 habitants, i entre les 6.00h i les 23.00h en municipis de menys de 5.000 habitants. El límit serà el de la regió sanitària on es tingui la residència. L'acreditació seria la llicència federada de la temporada 2020.

Pels esportistes no federats seguiran sent d'aplicació les mateixes mesures de l'Ordre SND/388/2020 del 3 de maig: limitació de fer esport de forma individual respectant totes les mesures de distanciament social i d'higiene marcades, un màxim de 1 vegada al dia, entre les 6.00h i les 10.00h i entre les 20.00h i les 23.00h en municipis de més de 5.000 habitants, i entre les 6.00h i les 23.00h en municipis de menys de 5.000 habitants. El límit serà el terme municipal on es tingui la residència.

 

101. Puc anar als parcs o al bosc?

Sí, tant a passejar com a fer esport individual, amb la limitació que no estigui a més d’1 quilòmetre de casa en el cas del passeig.

 

102. Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

No, està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per fer esport individual o passejar. Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives.

 

103. Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?

Es pot practicar qualsevol esport individual que no comporti contacte amb terceres persones. Per tant, no es permet l’esport col·lectiu (tampoc de dues persones) o en equip. Només es permet l’esport per parelles en instal·lacions esportives quan no hi ha contacte i es compleixin les mesures de seguretat.

La normativa estatal no preveu específicament la pràctica esportiva amb vehicles amb motor.
No està previst per a la pesca i caça esportiva.

 

104. Puc anar amb la bicicleta?

Sí, es pot fer servir la bicicleta, de qualsevol tipus, i altres mitjans individuals com patins, patinets o similars.

 

105. Puc fer ús d’instal·lacions esportives a l’aire lliure?

Sí, però només aquelles que tenen controlat el seu accés i respectant l’aforament del 30% de l’ús esportiu. Amb cita prèvia i per torns. Només per a pràctica esportiva individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i respectant la distància de seguretat de 2 metres.

Podrà accedir l’entrenador si és necessari i s’acredita. Menors i persones amb discapacitat poden anar amb un acompanyant. No es poden utilitzar piscines ni zones d’aigua. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.
Respecteu les possibles restriccions establertes pels ajuntaments.

 

106. Puc fer ús d’instal·lacions i centres esportius?

Sí, està permesa l’obertura de centres esportius públics i privats però amb limitacions. Cal cita prèvia i per torns. Per a pràctica esportiva individual, només es permet l’atenció a una persona per entrenador i per torn; si el centre té diversos entrenadors es podrà prestar el servei individualitzat a tantes persones com entrenadors hi hagi, però en cap cas es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i cal respectar sempre la distància de seguretat de 2 metres. No es poden utilitzar els vestidors ni les dutxes (es poden habilitar espais auxiliars en casos estrictament necessaris). Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

 

107. Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui?

Sí, però si camines per la teva dreta sempre que puguis, et creuaràs amb menys gent. L’activitat a peu tindrà preferència sobre les bicicletes i altres mitjans similars.

Es recomana que la pràctica esportiva es faci en espais on hi hagi poca aglomeració i, preferentment, per vies de més de 5 metres d’ample.

 

108. Quanta estona puc sortir?

Com a màxim, el temps establert en la respectiva franja horària de sortida.

 

109. A quines hores puc sortir?

Les persones de més de 70 anys que no necessitin acompanyament entre les 10 del matí i les 12 del migdia i entre les 7 i les 8 del vespre.

Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, actualment es poden modificar fins 2 hores abans o després mantenint la duració de la franja.

La resta de persones entre 14 i 70 anys entre les 6 i les 10 del matí i les 8 i les 11 del vespre.

 

110. Com queden les franges horàries per als menors d’edat fins a 13 anys?

L’horari de passeig dels menors d’edat fins a 13 anys inclosos acompanyats d’una persona adulta responsable, que hi convisqui, ha quedat fixat entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda. Estigueu atents si hi ha canvis normatius per a aquestes franges, actualment es poden modificar fins 2 hores abans o després mantenint la duració de la franja.

 

111. Puc passejar o fer esport en dues franges horàries el mateix dia?

No, només pots sortir en una de les dues franges horàries previstes en cada cas segons la teva edat. No obstant, sí que és compatible l’ús de la franja horària corresponent per fer esport o passeig i, posteriorment, acompanyar menors d’edat a passejar.

 

112. I si no puc sortir en la franja horària que em correspon?

Podreu sortir fora de les franges horàries assignades en cas d’acreditar amb justificació mèdica la necessitat de fer-ho per malaltia incompatible amb els horaris establerts.

 

113. Si a les persones que vivim al domicili ens corresponen franges horàries diferents, no podem sortir junts?

Sí, podreu sortir junts a passejar com a màxim dues persones en alguna de les dues franges horàries que tingueu assignades. No ho podreu fer per a la pràctica esportiva individual, excepte si és per acompanyament de menor, gent gran o persona amb discapacitat que ho requereixi.

 

114. Què passa si el meu familiar necessita que l’acompanyi i no ho puc fer en l’horari assignat?

Podreu acompanyar el familiar a passejar en un horari diferent del previst quan es tracti de persones grans, menors d’edat o amb diversitat funcional, sempre que pugueu justificar la impossibilitat d’acompanyar-lo en l’horari previst per motius de conciliació justificada (per exemple, que no més el pugui acompanyar una persona i que aquesta estigui treballant durant l’horari de sortida previst).

 

115. Quina distància de seguretat cal mantenir?

Sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens acompanyin (persona amb qui es conviu i/o persona cuidadora). En la pràctica esportiva es recomana la màxima distància possible.

 

116. Què podem fer si ens trobem amb una persona familiar o coneguda?

Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d’ús públic. No obstant, podeu saludar breument les persones conegudes o familiars que us trobeu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per precaució.

 

117. Quan surti i torni a casa, puc fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor que facis servir les escales sempre que puguis i deixis l’ascensor per a la gent que el necessiti.

 

118. Puc menjar al carrer?

No és recomanable menjar al carrer. Pots beure líquid durant l’activitat física.

 

119. Cal portar alguna documentació?

Recorda portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.

 

120. Puc sortir si no em trobo bé?

No podeu sortir si teniu símptomes o teniu la malaltia pel coronavirus (COVID-19) o esteu en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.

 

121. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat, TEA, TDAH o un altre trastorn que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho?

Ho podeu fer d’acord amb la prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació. Porteu a sobre el certificat de discapacitat o diagnòstic del trastorn i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia. Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.

En cas que hi hagi limitacions horàries, no s’aplicarà a aquest cas.

 

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

 

122-123. Quins establiments i locals poden obrir?

Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma, si tenen una superfície no superior a 400 metres quadrats, amb limitació de l’aforament màxim dins dels establiments, que serà del 30% de l’ocupació màxima.

Des del 18 de maig podran obrir també aquells establiments de més de 400 metres quadrats sempre que:

a) Es redueixi al trenta per cent l'aforament total en els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

c) Que compleixin, addicionalment, mesures com fixar entrades i sortides en el cas que aquests locals tinguin dues portes.

En fase 1 no obren els centres comercials, pero sí les botigues amb accés directe i independent al carrer.

No es poden anunciar ni fer accions comercials amb resultat d’aglomeracions (això no afecta les vendes en rebaixa ni en oferta o promoció a través de les pàgines web). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície.

 

124. Puc anar directament a l’establiment?

Sí, però sempre s’ha de garantir la distancia de seguretat i l’aforament màxim dins dels establiments serà del 30% de l’ocupació màxima.Cal cita prèvia per anar als concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes.

No aneu a l’establiment si us trobeu malament, teniu diagnosticada la malaltia o esteu en aïllament.

 

125. Puc anar a qualsevol establiment de qualsevol municipi?

Sí, limitat a la vostra regió sanitària (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès), però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Està especialment justificat comprar fora del municipi quan el producte no estigui disponible al mateix domicili o es tracti de supermercats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única.

 

126. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?

Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho anteriorment, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior.

 

127. Les persones grans tindran preferència?

Sí, els establiments hauran d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest col·lectiu (de 10 del matí a 12 del migdia i de 7 a 8 del vespre).

 

128. Quantes persones poden estar dins de l’establiment?

L’aforament màxim dins dels establiments és de un 30% respecte de l’ocupació màxima. En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna haurà de complir la mateixa proporció.

 

129. Quanta estona hi puc estar?

Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.

 

130. Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?

No hi ha un màxim, però sempre cal complir la distància de seguretat de 2 metres entre persones, i si es disposen d’elements de protecció (mampares o similar), la distància haurà de ser d’1 metre com a mínim. Si no es poden complir aquestes distàncies és obligatori utilitzar mascaretes.

 

131. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir acompanyant una persona amb diversitat funcional, menor o gent gran, si és necessari.

 

132. Cal garantir distàncies dins la botiga?

Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.
La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.

 

133. He de portar mascareta?

No és obligatori, però sí recomanable. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta). En general, les persones treballadores de l’establiment hauran de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

 

134. He de portar guants?

No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i en d’altres quan el comerciant us ho indiqui.

 

135. M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi?

Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi.

A l’entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Feu-ne ús per prevenció, sempre de forma adequada. A l’establiment, eviteu tocar cap superfície. Dins de l’establiment, disposareu d’una paperera amb obertura de pedal per si heu de llençar algun element en aquell moment.

 

136. Els establiments estaran especialment nets?

Sí. És obligatori netejar i desinfectar els establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...Hi haurà una neteja obligatòria al final del dia i l’altra es recomana fer-la al migdia, aprofitant per fer una pausa.

Tots els espais comuns de clients i també de persones treballadores han d’estar desinfectats. Es podrà desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment.

A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.

 

137. I les persones que treballen a l’establiment, tindran mesures de seguretat especials?

Sí, els propietaris facilitaran a les persones treballadores equips de protecció individual adequats i gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat per netejar les mans o, si no és possible, aigua i sabó. També els hauran de facilitar mascaretes si no es pot garantir la distància de seguretat de 2 metres entre persona treballadora i client o entre persones treballadores. No aniran a treballar si es troben malament, tenen diagnosticada la malaltia o estan en aïllament.

 

138. Als establiments que ja obrien, canviaran les mesures de seguretat?

Als establiments que ja podien obrir (alimentació, productes de primera necessitat i farmàcies) s’aplicaran les mateixes mesures de seguretat per a clients i les persones treballadores que en el cas dels establiments que reobren després del tancament al públic.

 

139. Puc tocar els productes?

No, els productes seran manipulats pel comerciant. Els establiments d’alimentació es regiran per les normes fins ara aplicades i es podran tocar els productes amb els guants que haurà de facilitar el comerciant.

 

140. Puc fer ús de productes de prova?

No, no està permès.

 

141. Puc demanar per anar al vàter a la botiga o local?

Només excepcionalment. El comerciant haurà de desinfectar l’espai immediatament després del seu ús.

 

142. Puc emprovar-me roba a la botiga?

Sí, podeu fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual, el comerciant haurà de netejar i desinfectar l’emprovador. Si no s’adquireix la peça de roba, el comerciant l’haurà d’higienitzar abans de posar-la a disposició d’un altre client.

 

143. Poden obrir els mercats municipals?

Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals ja podien funcionar i poden obrir les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, i d’altres de primera necessitat. Ara també la resta de parades d’altres productes.

 

144. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir, prioritzant les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, es continuarà vetllant perquè es compleixen les mesures per prevenir els contagis.

 

145. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?


Pel que fa a les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal i d’altres de primera necessitat, es considera que formen part de l’autorització prèvia. Per a la resta de parades d’altres productes, l’ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades. L’afluència a l’espai del mercat setmanal ha de ser inferior a un terç de l’aforament habitual/total. Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal, per assolir un efecte equivalent a aquesta limitació d’un terç de l’aforament. La distància entre les parades del mercat setmanal no sedentari a la via pública amb els vianants serà de dos metres en tot moment. Caldrà assenyalar de forma clara la distància de seguretat de 2 metres entre persones, amb marques, senyals o cartells.

 

146. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació i/o venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:

Distància de 2 de metres entre taules i agrupacions de taules.

Màxim de 10 persones en una taula (o grup de taules) respectant la distància mínima de seguretat.

En cap cas es pot consumir dins del local.

 

147. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars, cafeteries i altres establiments de preparació i/o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?

Sí, poden acceptar comandes que hauran de servir a les terrasses, recollir els clients amb encàrrec previ o bé fer entrega a domicili. En cap cas es pot consumir dins del local.

 

148. Les comandes es poden fer al mateix establiment?

Sí. Recordeu també que es poden fer per telèfon o per internet.

 

149. Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment d’hostaleria?

L’establiment haurà de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. S’haurà de preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares o mostradors de separació.

 

150. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar/les begudes des del seu vehicle?

En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es poden fer mitjançant aquest servei.

 

151. Puc anar fins a l’establiment d’hostaleria i restauració per fer una comanda personalment?

Sí, a la terrassa o espai habilitat. Les comandes també es podran fer via telefònica i telemàtica tant per a l’entrega a domicili com per a la recollida. En el cas de fer la comanda per ser recollida a l’establiment, caldrà que ens indiquin l’hora de recollida. Es recomana ser puntual tant en la recollida com en l’entrega, per evitar possibles cues de clients.

Sí que es pot en el cas dels establiments que tinguin habilitada la comanda i la recollida des del vehicle del client.
Sí que es poden fer comandes directament per al consum a les terrasses.

 

152. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial?

El titular de l’activitat haurà de garantir que tots els treballadors disposin com a mínim de mascareta i gel hidroalcohòlic o sabó a la seva disposició per a un rentat de mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

 

153. I, per als clients, hi ha d’haver alguna mesura d’higiene?

L’establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.
També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa, en particular taules i cadires entre un client i un altre. Es prioritzarà la utilització d’estovalles d’un sol ús. S’eliminaran productes d’autoservei com setrilleres, portatovallons, etc. Els elements auxiliars del servei s’emmagatzemaran en llocs tancats fora de zones de pas de clients i treballadors. S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú.

Es fomentarà el pagament amb targeta i es desinfectarà després de cada ús. L’ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.

 

154. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments, inclosos els preparats.

 

155. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i l’arribada de productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució.

 

156. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.

 

157. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment. La reobertura de les

terrasses a l’aire lliure està permesa amb limitació d’aforament al 50%.

 

158. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment, a excepció de la terrassa, si en disposen, amb limitació d’aforament al 50%.

 

159. Poden obrir els planters d’horta?

Sí, inclosos els de més de 400 metres quadrats i amb cita prèvia.

 

Treball, serveis i altres

 

160. Quines activitats laborals/treballs estan restringits o no permesos?

Amb caràcter general, els centres comercials.

Des del 18 de maig podran obrir aquells establiments de més de 400 metres quadrats sempre que:

a) Es redueixi al trenta per cent l'aforament total en els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

b) Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

c) Que compleixin, addicionalment, mesures com fixar entrades i sortides en el cas que aquests locals tinguin dues portes.

En fase 1 no obren els centres comercials, pero sí les botigues amb accés directe i independent al carrer.

 

161. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Es continua fomentant el teletreball sempre que sigui possible. Si no és possible, als centres de treball la separació entre persones treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de dos metres. Si no es pot mantenir aquesta distància s’habilitaran equips de protecció com ara mascaretes o barreres. Caldrà establir sistemes organitzatius de torns i condicions de treball per garantir poder mantenir les distàncies de seguretat i per reduir la coincidència massiva de persones treballadores. Els titulars de les activitats posaran a disposició de les persones treballadores, de forma permanent, gels hidroalcohòlics o desinfectants. No es podrà fitxar amb sistema d’empremta dactilar o es farà amb desinfecció després de cada ús individual.

Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, amb lleixiu en aigua proporció 1:50 o desinfectants amb acció viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment.

L’ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia. A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament. Es fomentaran els mètodes de pagament telemàtic.

Els treballadors amb símptomes es posaran en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i marxaran del seu lloc físic de treball.

 

162. Poden continuar les obres?

Es permeten únicament aquelles obres en què, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació dels espais i recorreguts de circulació, no hi hagi interferències amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra. En el cas de locals, habitatges o altres zones de l’edifici que estiguin delimitades, però no habitades, i en aquelles sense accés per als residents de l’edifici, es poden continuar les obres sempre que es mantinguin les mesures per evitar el contacte entre els treballadors i els veïns de l’immoble. L’entrada i la sortida dels locals i habitatges es produiran a l’inici i finalització de la jornada laboral. També està permès l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici per fer-hi les operacions puntuals i indispensables de connexió a les xarxes de serveis de l’edifici, així com les reparacions urgents d’instal·lacions i averies, i la vigilància. Les obres a la via pública estan permeses.

 

163. Estan oberts els centres i serveis on es presten serveis socials?

Sí, tots els serveis socials recollits al catàleg de referència dels serveis socials estan oberts i se’n garanteix el servei, i estan disponibles per a l’atenció presencial sempre que sigui imprescindible. Es prioritzarà el servei per via telemàtica.
Està garantida la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció precoç i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència. S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

164. Estan obertes les escoles?

Està permesa l’obertura de les escoles per a la desinfecció i condicionament dels centres i per dur a terme tasques administratives.
S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

165. Estan oberts els centres i laboratoris universitaris?

Està permesa l’obertura dels centres universitaris per a la desinfecció i condicionament dels centres i per dur a terme tasques administratives inajornables. 
Està permesa l’obertura de laboratoris universitaris per dur a terme tasques d’investigació que li son pròpies.

S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

166. Poden obrir les instal·lacions cientificotècniques?

Poden reiniciar l’activitat totes les entitats, públiques i privades, que desenvolupin o donin suport a activitats d’investigació científica i tècnica i que desenvolupin o innovin en els camps de l’economia i de la societat. S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

167. Es poden celebrar seminaris i congressos científics o innovadors?

Està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris dins l’àmbit de la investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació. Es limitaran a 30 assistents. S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

168. S’han accelerat els tràmits per defuncions?

Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre que no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

 

169. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

 

170. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, assegurances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

 

171. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de resta (de color gris): en cap cas al contenidor de multiproducte (blau i groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord amb les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

 

172. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé?

Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d’aliments quan hi hagi risc que es facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d’evitar el malbaratament i alhora amb l’objectiu d’abastir els col·lectius més vulnerables a través de bancs d’aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l’activitat corresponent i respectant les mesures de prevenció establertes per l’autoritat per a la COVID-19 i per a la manipulació d’aliments.

 

173. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

 

174. Si sóc víctima de violència masclista o domèstica, puc sortir del meu domicili?

Sí, en cas de situació de violència masclista poden sortir del seu confinament per anar a un servei d’acolliment d’emergència o bé adreçar-se a una comissaria de policia o al jutjat a denunciar-ho. També pot fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o bé trucar al telèfon d’emergències 112. En el cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.

 

175. Està previst que l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui faciliti mascaretes a la ciutadania?

Està previst facilitar-ne a través de l'Aliança per la Conca, durant la setmana del 18 al 23 de maig, una per persona, a aquelles persones de Montbui majors de 65 anys.

Recordeu que podeu recollir -si no ho heu fet ja- amb la vostra targeta sanitària a les farmàcies una mascareta quirúrgica 2R de triple (protegeixen l'entorn de la persona que la porta).

Des del 4 de maig és obligatori l’ús de mascaretes al transport públic.

 

177. Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

 

178. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

 

179. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

També podeu trucar al telèfon de la Policia Local de Montbui 650 300 400

Darrera actualització: 17.05.2020 | 17:13